2015-03-24 10:04

2015-03-24 10:04

90 ton batterier insamlade

VÄRMLAND

90 ton batterier samlades in till återvinning i Värmland 2014. Knappt 6,8 av dem i Kristinehamn

0,33 kilo samlades in per värmlänning, det är lite bätytre än riksgenomsnittet på 0,32 kilo. Kristinehamn låg lägre 0,28 kilo, vilket ger en delad elfte plats i länet tillsammans med Filipstad. Bäst var Munkfors med 0,55 kilo och sämst Säffle med 0,15 kilo.

En beräkning som Batteriåtervinningen har gjort visar att hushållen i Värmlands län förvarar 120 ton förbrukade batterier och 541 ton uttjänta elprylar i hemmen. Det är fem kilo per hushåll

0,33 kilo samlades in per värmlänning, det är lite bätytre än riksgenomsnittet på 0,32 kilo. Kristinehamn låg lägre 0,28 kilo, vilket ger en delad elfte plats i länet tillsammans med Filipstad. Bäst var Munkfors med 0,55 kilo och sämst Säffle med 0,15 kilo.

En beräkning som Batteriåtervinningen har gjort visar att hushållen i Värmlands län förvarar 120 ton förbrukade batterier och 541 ton uttjänta elprylar i hemmen. Det är fem kilo per hushåll