2015-03-20 06:00

2015-03-20 06:00

Kvadraten kan renoveras i höst

FASTIGHETER: Kostnaden beräknas till 1,5 till tre miljoner kronor

Kvadraten kan komma att renoveras. Kommunchef Anders Dahlén ska presentera ett förslag för politikerna som går ut på att renovera fastigheten. Men någon totalrenovering är det inte frågan om.

Under flera år har det ältats vad som ska ske med huset Kvadraten på Marieberg. En kostsam totalrenovering har ställts mot rivning. Det är kommunen som äger fastigheten och den inrymmer arkiv, förråd till konstmuseet och det är även här som Kristinehamns konstförening har sina utställningar. Sedan det stod klart att huset är drabbat av fuktskador har bildarkivet flyttat sin verksamhet till Wahlundsgården inne i centrum.

Nu kommer politikerna få ta ställning till ett nytt förslag, nämligen att renovera. Men kommunchef Anders Dahlén förklarar att det handlar om en måttlig renovering där man ska komma tillrätta med de akuta problemen.

Han presenterar nu ett förslag på hur man ska få i ordning huset. Det blir en mellanvariant.

– Det ska varken rivas eller totalrenoveras, säger Anders Dahlén.

Han förklarar att fuktskadorna inte kommer från marken, faktum är att de är värst i den övre delen av huset. Vatten har kommit in vid fönstren, när det har regnat och blåst har regnvatten drivits in i fönstren och vidare in i väggarna.

För att få bort orsaken till problemet ska fönstren tätas och målas. De ska även skruvas ihop så att de inte blir öppningsbara vilket ska förhindra att vatten letar sig in. Det mest skadade fönstren kommer att bytas ut men de flesta ska göras i ordning och målas utvändigt.

Efter detta ska de svårast fuktdrabbade väggarna öppnas och fuktig isolering och trävirke ska bytas ut.

Förutom fukten ska det göras en besiktning av ventilationen och hissen ska fixas enligt nya regler.

Politikerna ska få ett förslag att ta ställning till. Enligt Anders Dahlén kan arbetet starta efter sommaren och kan komma att vara klart redan under hösten.

– Det här ska vara klart innan snön kommer, säger Anders Dahlén.

Han beräknar att kostnaden kommer att bli betydligt billigare än en totalrenovering. Cirka 1,5 miljoner kronor beräknar han om allt går som planerat. Men om de hittar stora skador på byggnaden menar han att det max kan landa på det dubbla.

Under flera år har det ältats vad som ska ske med huset Kvadraten på Marieberg. En kostsam totalrenovering har ställts mot rivning. Det är kommunen som äger fastigheten och den inrymmer arkiv, förråd till konstmuseet och det är även här som Kristinehamns konstförening har sina utställningar. Sedan det stod klart att huset är drabbat av fuktskador har bildarkivet flyttat sin verksamhet till Wahlundsgården inne i centrum.

Nu kommer politikerna få ta ställning till ett nytt förslag, nämligen att renovera. Men kommunchef Anders Dahlén förklarar att det handlar om en måttlig renovering där man ska komma tillrätta med de akuta problemen.

Han presenterar nu ett förslag på hur man ska få i ordning huset. Det blir en mellanvariant.

– Det ska varken rivas eller totalrenoveras, säger Anders Dahlén.

Han förklarar att fuktskadorna inte kommer från marken, faktum är att de är värst i den övre delen av huset. Vatten har kommit in vid fönstren, när det har regnat och blåst har regnvatten drivits in i fönstren och vidare in i väggarna.

För att få bort orsaken till problemet ska fönstren tätas och målas. De ska även skruvas ihop så att de inte blir öppningsbara vilket ska förhindra att vatten letar sig in. Det mest skadade fönstren kommer att bytas ut men de flesta ska göras i ordning och målas utvändigt.

Efter detta ska de svårast fuktdrabbade väggarna öppnas och fuktig isolering och trävirke ska bytas ut.

Förutom fukten ska det göras en besiktning av ventilationen och hissen ska fixas enligt nya regler.

Politikerna ska få ett förslag att ta ställning till. Enligt Anders Dahlén kan arbetet starta efter sommaren och kan komma att vara klart redan under hösten.

– Det här ska vara klart innan snön kommer, säger Anders Dahlén.

Han beräknar att kostnaden kommer att bli betydligt billigare än en totalrenovering. Cirka 1,5 miljoner kronor beräknar han om allt går som planerat. Men om de hittar stora skador på byggnaden menar han att det max kan landa på det dubbla.