2015-03-20 06:00

2015-03-20 06:00

Frivillig insats för barnen

NYBBLE: Plats för lek och utveckling på Svedjegården

Lamis Sadek som bor på asylboendet Svedjegården ville göra något för barnen. Genom ett samarbete mellan Röda korset, Rädda barnen, kyrkan och Svedjegården har tanken nu blivit verklighet.

Lamis Sadek kommer från norra Syrien och är utbildad civilingenjör. Men hon har även jobbat som lärare på en montessori-skola.

– Jag ville göra någonting för barnen här på Svedjegården, förklarar hon.

Lamis berättar att det finns cirka 40 barn på Svedjegården och ungefär hälften av dem är i förskoleåldern, mellan ett och sex år gamla. De är placerade i den kommunala skolan och förskolan, men den här verksamheten är tänkt som ett komplement. Lamis kommer själv att arbeta ideellt.

Kritiskt skede

Många av barnen har varit med om mycket mer än något barn borde behöva uppleva. Allt från krig och fattigdom till våld och övergrepp.

– Våra flyktingbarn är i ett mycket kritiskt skede där deras sinnesstämning och personlighet formas. Vi vill hjälpa till att skapa ett samhälle där de ska inspireras att vara det bästa de kan vara, menar hon.

Lamis tog kontakt med Naeimy Blücher Johansson som är frivillig inom Röda korset. Hon har haft mycket kontakt med asylboendet och människorna där.

– Lamis berättade om projektet och att hon ville starta en barnverksamhet på engelska och arabiska. Det grundar sig i att barnen ska kunna behålla sitt hemspråk. Det hänger ihop med så mycket, som att till exempel kunna hålla kontakt med sina släktingar, säger Naeimy.

Engagemang

Naeimy nappade direkt på idén och tog i sin tur kontakt med Monika Ekström på Rädda barnen i Karlstad.

– De bidrog med 5 000 kronor till utrustning. För de pengarna har vi köpt pedagogiska leksaker, berättar Naeimy.

Hans Gundehag som är platschef på Svedjegården tycker att det är ett fint initiativ.

– Det är ett komplement till den vanliga förskolan och det handlar mycket om ett socialt engagemang att ta hand om och hela de här barnen. Det finns en mycket god tanke bakom, säger han.

Lamis Sadek kommer från norra Syrien och är utbildad civilingenjör. Men hon har även jobbat som lärare på en montessori-skola.

– Jag ville göra någonting för barnen här på Svedjegården, förklarar hon.

Lamis berättar att det finns cirka 40 barn på Svedjegården och ungefär hälften av dem är i förskoleåldern, mellan ett och sex år gamla. De är placerade i den kommunala skolan och förskolan, men den här verksamheten är tänkt som ett komplement. Lamis kommer själv att arbeta ideellt.

Kritiskt skede

Många av barnen har varit med om mycket mer än något barn borde behöva uppleva. Allt från krig och fattigdom till våld och övergrepp.

– Våra flyktingbarn är i ett mycket kritiskt skede där deras sinnesstämning och personlighet formas. Vi vill hjälpa till att skapa ett samhälle där de ska inspireras att vara det bästa de kan vara, menar hon.

Lamis tog kontakt med Naeimy Blücher Johansson som är frivillig inom Röda korset. Hon har haft mycket kontakt med asylboendet och människorna där.

– Lamis berättade om projektet och att hon ville starta en barnverksamhet på engelska och arabiska. Det grundar sig i att barnen ska kunna behålla sitt hemspråk. Det hänger ihop med så mycket, som att till exempel kunna hålla kontakt med sina släktingar, säger Naeimy.

Engagemang

Naeimy nappade direkt på idén och tog i sin tur kontakt med Monika Ekström på Rädda barnen i Karlstad.

– De bidrog med 5 000 kronor till utrustning. För de pengarna har vi köpt pedagogiska leksaker, berättar Naeimy.

Hans Gundehag som är platschef på Svedjegården tycker att det är ett fint initiativ.

– Det är ett komplement till den vanliga förskolan och det handlar mycket om ett socialt engagemang att ta hand om och hela de här barnen. Det finns en mycket god tanke bakom, säger han.