2015-03-19 09:54

2015-03-19 09:54

Önskar servicelokal för turism

MEDBORGARFÖRSLAG

Kommunen har fått in ett medborgarförslag från Lars Johansson om att man borde utveckla servicen i centrum. Han menar att detta behövs om kommunen ska satsa på turism och centrumutveckling.

Lars Johansson föreslår att en servicelokal inrättas i någonstans centralt, på Kungsgatan eller vid Södra torget. Lokalen anser han ska innehålla tvättmaskiner, toaletter anpassade för västerländska och österländska brukare, duschar, låsbara skåp för packning, några hängmattor för tillfällig vila samt ett internetcafé.

– Denna anrättning ska vara bemannad och öppen dygnet och året runt. Detta ska bli en naturlig kontaktpunkt för turister att lösa sina behov, står det i förslaget.

Lars Johansson föreslår att en servicelokal inrättas i någonstans centralt, på Kungsgatan eller vid Södra torget. Lokalen anser han ska innehålla tvättmaskiner, toaletter anpassade för västerländska och österländska brukare, duschar, låsbara skåp för packning, några hängmattor för tillfällig vila samt ett internetcafé.

– Denna anrättning ska vara bemannad och öppen dygnet och året runt. Detta ska bli en naturlig kontaktpunkt för turister att lösa sina behov, står det i förslaget.