2015-03-19 16:13

2015-03-19 16:13

Många norska ägare

FRITIDSHUS

Nästan vart fjärde fritidshus i Värmland har en utländsk ägare.

De flest av dem kommer från Norge, Tyskland, Nederländerna och Danmark.
Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.

Totalt är det lite drygt 6 000 värmländska fritidshus som har en utländsk ägare. I hela landet är det lite drygt 37 000.

Det län i Sverige som har flest fritidshus med utländska ägare är Kronoberg med hela 40 procent.

Över lag hade det utländska ägandet ökat med en procent 2014 jämfört med året innan. Jämfört med år 2000 är det en ökning på 104 procent.

I början var det främst tyskar som skaffade fritidshus i Sverige, därefter kom danskarna.

Danmark

I dagsläget är det ägare från Danmark som är största gruppen som har fritidshus i Sverige. Det rör sig om knappt 11 500 fritidshus med danska ägare.

Fram till 2013 var tyskarna den nästa största gruppen men det året gick Norge om. Antalet fritidshus med norska ägare är 11 000 mot 10 100 tyska. Dessa tre länder dominerar och totalt kommer 88 procent av alla utländska ägare till fritidshus från de tre länderna. Av övriga länder följer ägare från Nederländerna med 1 423 hus.

I Värmland är det klar flest fritidshus som har norska ägare, knappt 3 550 stycken. Därefter följer Tyskland med 1 134, Nederländerna med 588 och Danmark med 482 fritidshus.

Största antalet utlandsägda fritidshus finns i Västra Götaland 7 250, Värmland 6 000, Kronoberg 4 700 och Skåne 4 000 De största procentuella ökningarna 2014 jämfört med 2013 har dock skett i Sveriges fyra nordligaste län där det utländska ägandet ökade med fem till sex procent.

Statistiken visar också att 3,5 procent av de värmländska fritidshusen ägs av svenskar som är bosatta i utlandet. I antal fritidshus innebär det 880 stycken.

Totalt sett i hela Sverige ägs 12 900 fritidshus av utlandssvenskar.

Totalt är det lite drygt 6 000 värmländska fritidshus som har en utländsk ägare. I hela landet är det lite drygt 37 000.

Det län i Sverige som har flest fritidshus med utländska ägare är Kronoberg med hela 40 procent.

Över lag hade det utländska ägandet ökat med en procent 2014 jämfört med året innan. Jämfört med år 2000 är det en ökning på 104 procent.

I början var det främst tyskar som skaffade fritidshus i Sverige, därefter kom danskarna.

Danmark

I dagsläget är det ägare från Danmark som är största gruppen som har fritidshus i Sverige. Det rör sig om knappt 11 500 fritidshus med danska ägare.

Fram till 2013 var tyskarna den nästa största gruppen men det året gick Norge om. Antalet fritidshus med norska ägare är 11 000 mot 10 100 tyska. Dessa tre länder dominerar och totalt kommer 88 procent av alla utländska ägare till fritidshus från de tre länderna. Av övriga länder följer ägare från Nederländerna med 1 423 hus.

I Värmland är det klar flest fritidshus som har norska ägare, knappt 3 550 stycken. Därefter följer Tyskland med 1 134, Nederländerna med 588 och Danmark med 482 fritidshus.

Största antalet utlandsägda fritidshus finns i Västra Götaland 7 250, Värmland 6 000, Kronoberg 4 700 och Skåne 4 000 De största procentuella ökningarna 2014 jämfört med 2013 har dock skett i Sveriges fyra nordligaste län där det utländska ägandet ökade med fem till sex procent.

Statistiken visar också att 3,5 procent av de värmländska fritidshusen ägs av svenskar som är bosatta i utlandet. I antal fritidshus innebär det 880 stycken.

Totalt sett i hela Sverige ägs 12 900 fritidshus av utlandssvenskar.