2015-03-19 10:50

2015-03-19 10:50

Djurgårdsskolan blev till Djurparken för en dag

SKOLA: Årets projekt redovisades med utställning

Projekt. Allt sedan skolan startade i höstas har Djurgårdsskolans elever upp till sexan arbetat med projektet Djurparken. I onsdags var det dags för den stora slutredovisningen för föräldrar och övriga intresserade.

Idén till projektet väcktes av Helena Uvesten Storm, klasslärare i sexan. Hon berättar att skolan deltog i projektet Energiutmaningen för två år sedan. Även då engagerades alla elever från förskoleklass upp till sexan. Skillnaden då var att det var ett färdig koncept som skolan bara hade att ta till sig.

– Då fick vi allt material skickat till oss, den här gången har vi fått göra allting från grunden, säger Helena Uvesten Storm.

Att det blev Djurparken har sin förklaring i att när skolan byggdes om fick fritidshemmen nya namn. Nu heter de Björnen, Järven, Lodjuret, Rådjuret och Vargen. Det var något att spinna vidare på.

Ö blir djurpark

Ett brev skickades ut till alla klasser. Av detta framgår att avsändaren söker ansvarskännande människor som kan tänka sig att omvandla en ö till en djurpark. En rad förutsättningar specificeras och sedan är det upp till de olika årskurserna att bidra med olika delar till parken.

– Själva öarna byggdes av femmorna medan sexorna såg till att det fanns broar att ta sig dit, berättar Helena Uvesten Storm.

Broarna ska klara två kilos tryck, men av förklarliga skäl har man valt att avvakta med att kontrollera bärigheten till efter utställningen.

En av dem som byggt broar är August Wettergren i 6B. Han tycker att det har varit ett roligt och lärorikt arbete.

– Vi har lärt oss att triangelformen är viktig när man ska bygga. Den gör bron starkare, säger han.

Du var med på Energiutmaningen också. Vilket projekt har varit roligast?

– Det här var roligare. Det var lite mer teknik och man fick bygga saker, svarar August Wettergren.

Från skolans sida har man valt att avsluta projektet och redovisa det redan nu. Detta för att inte krocka med andra aktiviteter som genomförs närmare terminsslutet. Helena Uvesten Storm är mycket nöjd med resultatet, inte minst att det blivit så stor uppslutning till utställningen.

Idén till projektet väcktes av Helena Uvesten Storm, klasslärare i sexan. Hon berättar att skolan deltog i projektet Energiutmaningen för två år sedan. Även då engagerades alla elever från förskoleklass upp till sexan. Skillnaden då var att det var ett färdig koncept som skolan bara hade att ta till sig.

– Då fick vi allt material skickat till oss, den här gången har vi fått göra allting från grunden, säger Helena Uvesten Storm.

Att det blev Djurparken har sin förklaring i att när skolan byggdes om fick fritidshemmen nya namn. Nu heter de Björnen, Järven, Lodjuret, Rådjuret och Vargen. Det var något att spinna vidare på.

Ö blir djurpark

Ett brev skickades ut till alla klasser. Av detta framgår att avsändaren söker ansvarskännande människor som kan tänka sig att omvandla en ö till en djurpark. En rad förutsättningar specificeras och sedan är det upp till de olika årskurserna att bidra med olika delar till parken.

– Själva öarna byggdes av femmorna medan sexorna såg till att det fanns broar att ta sig dit, berättar Helena Uvesten Storm.

Broarna ska klara två kilos tryck, men av förklarliga skäl har man valt att avvakta med att kontrollera bärigheten till efter utställningen.

En av dem som byggt broar är August Wettergren i 6B. Han tycker att det har varit ett roligt och lärorikt arbete.

– Vi har lärt oss att triangelformen är viktig när man ska bygga. Den gör bron starkare, säger han.

Du var med på Energiutmaningen också. Vilket projekt har varit roligast?

– Det här var roligare. Det var lite mer teknik och man fick bygga saker, svarar August Wettergren.

Från skolans sida har man valt att avsluta projektet och redovisa det redan nu. Detta för att inte krocka med andra aktiviteter som genomförs närmare terminsslutet. Helena Uvesten Storm är mycket nöjd med resultatet, inte minst att det blivit så stor uppslutning till utställningen.