2015-03-13 14:50

2015-03-13 14:50

Två överklaganden inlämnade

BJÖRKTRASTEN

På tisdag går tiden ut för att överklaga detaljplanen Björktrasten som syftar till att möjliggöra bygget av teknik- och innovationscenter.
Hittills har två överklaganden lämnats in i ärendet.

Dessa berör bland annat översvämningsrisken och den problematik som detta för med sig. De som överklagar tar upp den nya trafiksituationen i området samt att områdets karaktär kommer att förändras. Ytterligare en synpunkt rör Jakobsbergsskolan som kulturhistorisk byggnad. Den skyddas inte i planen men väl genom politiskt beslut.

Dessa berör bland annat översvämningsrisken och den problematik som detta för med sig. De som överklagar tar upp den nya trafiksituationen i området samt att områdets karaktär kommer att förändras. Ytterligare en synpunkt rör Jakobsbergsskolan som kulturhistorisk byggnad. Den skyddas inte i planen men väl genom politiskt beslut.