2015-03-13 14:43

2015-03-13 14:44

Skador för miljoner

ÖVERSVÄMNINGEN: Stora kostnader

Mellan 20 och 25 miljoner kronor. Så mycket kostade den stora översvämningen i augusti 2014.
Det visar en sammanställning som Kristinehamns kommun gjort.

Enligt rapporten landade kostnaden för kommunen på cirka åtta till nio miljoner kronor.

Kommunen begärde via länsstyrelsen ekonomiskt stöd från regeringen med 9 800 000 kronor men fick avslag.

Försäkringsbolagen redovisar en skadekostnad på lite drygt åtta miljoner kronor. Av dessa står lantbruk för cirka två miljoner kronor och privata fastighetsägare för cirka sex miljoner kronor.

Trafikverkets kostnader vägskador är beräknade till 3,1 miljoner kronor, varav E18 står för 1,3 miljoner kronor. När det gäller skador på järnvägen beräknar Trafikverket sina kostnader till 2,2 miljoner kronor.

Till detta kommer sedan arbetstid samt kostnader för tågbolag med flera som inte redovisas i kommunens rapport.

I kommunens rapport framgår också att man från kommunens sida är nöjda med hur krisberedskapen fungerade i samband med att vattenmassorna vällde fram.

Enligt rapporten landade kostnaden för kommunen på cirka åtta till nio miljoner kronor.

Kommunen begärde via länsstyrelsen ekonomiskt stöd från regeringen med 9 800 000 kronor men fick avslag.

Försäkringsbolagen redovisar en skadekostnad på lite drygt åtta miljoner kronor. Av dessa står lantbruk för cirka två miljoner kronor och privata fastighetsägare för cirka sex miljoner kronor.

Trafikverkets kostnader vägskador är beräknade till 3,1 miljoner kronor, varav E18 står för 1,3 miljoner kronor. När det gäller skador på järnvägen beräknar Trafikverket sina kostnader till 2,2 miljoner kronor.

Till detta kommer sedan arbetstid samt kostnader för tågbolag med flera som inte redovisas i kommunens rapport.

I kommunens rapport framgår också att man från kommunens sida är nöjda med hur krisberedskapen fungerade i samband med att vattenmassorna vällde fram.