2015-03-03 13:41

2015-03-03 13:41

Policy för att förhindra våld

HUSKURAGE: Alliansen står inte bakom beslut

Kommunstyrelsen har beslutat att Kristinehamns kommun ska ställa sig bakom Huskurage, som är ett initiativ för att förhindra våld i nära relationer genom att få grannar att agera. Men alliansen står inte bakom beslutet.

Kommunstyrelsen föreslår att Kristinehamnsbostäder AB och fastighetsägare i kommunen ”trygghetscertifierar” sina hus genom att anta och arbeta efter policyn.

Samtliga ledamöter i alliansen reserverade sig mot beslutet och oppositionsrådet Marie Oudin (M) yrkade avslag.

Flera ledamöter från alliansen lyfte fram att detta går utöver civilkurage och är mer än vad man kan förvänta sig av grannar. De ifrågasatte vilket ansvar hyresbolag har som uppmanar till huskurage och menade att skador man kan ådra sig som hjälpande granne inte täcks av försäkringar.

– Ska vi verkligen fatta sådana beslut, borde det inte komma från bostadsbolagen själva? undrade Daniel Berner (KD).

Kommunalråden Anne-Marie Wallouch (V) och Bjarne Olsson (S) försvarade förslaget och menade att handlar det om farliga situationer ska man alltid ringa efter polis.

Kommunstyrelsen föreslår att Kristinehamnsbostäder AB och fastighetsägare i kommunen ”trygghetscertifierar” sina hus genom att anta och arbeta efter policyn.

Samtliga ledamöter i alliansen reserverade sig mot beslutet och oppositionsrådet Marie Oudin (M) yrkade avslag.

Flera ledamöter från alliansen lyfte fram att detta går utöver civilkurage och är mer än vad man kan förvänta sig av grannar. De ifrågasatte vilket ansvar hyresbolag har som uppmanar till huskurage och menade att skador man kan ådra sig som hjälpande granne inte täcks av försäkringar.

– Ska vi verkligen fatta sådana beslut, borde det inte komma från bostadsbolagen själva? undrade Daniel Berner (KD).

Kommunalråden Anne-Marie Wallouch (V) och Bjarne Olsson (S) försvarade förslaget och menade att handlar det om farliga situationer ska man alltid ringa efter polis.