2015-03-01 14:10

2015-03-01 14:46

Friheten har sitt pris

Lars Vilks får inte föreläsa hos Utrikespolitiska föreningen i aulan vid Karlstads Universitet, vars ledning ställer in föreläsningen med motiveringen att det inte går att garantera säkerheten.

Risken är uppenbar att det kan bli mer ägg som kommer att kastas, vilket det gjordes för tre år sedan när Vilks gästade universitet i Karlstad.

Beslutet att inte låta Vilks föreläsa är klokt. Det är arrangörerna som avgör om det går att genomföra arrangemanget under ordnade former. De har också att ta ansvar för de som eventuellt hade velat komma och lyssna på Vilks.

Vilks själv skriver på sin hemsida att ”yttrandefriheten vid universiteten bestäms med andra ord genom tillräckligt mycket våld”.

Men där har Vilks fel. Det är den som äger lokalen som avgör vilka som ska få framträda. Ingen har ovillkorlig rätt att få yttra sig, inte ens på universiteten, även om man där kan förvänta sig att det mesta får sägas.

Vilks yttrandefrihet finns kvar. Han har ju skapat sig ett eget rike på Kullahalvön, Ladonia. Varför inte hålla ett tal där, bland all bråte han släpat dit? Det är ett rike, där Vilks har oinskränkt makt. Inte ens länsstyrelsen rår på honom, när han stökat till i ett naturreservat.

Men Vilks vill spela offerrollen i all oändlighet. Han har fått sagt sitt i flera år nu. Vad ska han tillföra utöver det han redan har framfört? Han har en dödsdom hängande över sig, han har polisskydd dygnet runt och som kostar miljoner varje år.

Vore det inte bättre att universitet och andra som är intresserade av yttrandefrihet att bjuda in någon av dem som flytt från diktaturerna i Mellanöstern. De har säkert en hel del att berätta. Vi har också svenska journalister som tillfångatagits och till och med suttit i fängelser bara för att de utövat sitt yrke. De finns säkert bra exempel på människor som drabbats av regimen i Europas sista Sovjetstat Vitryssland.

Med andra ord finns det gott om mindre riskabla alternativ om man vill diskutera hotet mot yttrandefriheten. Men inte desto mindre intressanta.

Vilks är en professionell konstteoretiker och en konstnärsamatör som gjort sig känd på att provocera genom streckgubbar, brädhögar och stenrösen. Låt honom får leva i lugn och ro bakom polisskyddet.

Vill han utnyttja sin yttrandefrihet må han göra det i sitt eget rike på Kullaberg. Något nytt kommer han inte att tillföra debatten. Är det någon som minns vad den ursprungligen handlade om?

Lars Vilks får inte föreläsa hos Utrikespolitiska föreningen i aulan vid Karlstads Universitet, vars ledning ställer in föreläsningen med motiveringen att det inte går att garantera säkerheten.

Risken är uppenbar att det kan bli mer ägg som kommer att kastas, vilket det gjordes för tre år sedan när Vilks gästade universitet i Karlstad.

Beslutet att inte låta Vilks föreläsa är klokt. Det är arrangörerna som avgör om det går att genomföra arrangemanget under ordnade former. De har också att ta ansvar för de som eventuellt hade velat komma och lyssna på Vilks.

Vilks själv skriver på sin hemsida att ”yttrandefriheten vid universiteten bestäms med andra ord genom tillräckligt mycket våld”.

Men där har Vilks fel. Det är den som äger lokalen som avgör vilka som ska få framträda. Ingen har ovillkorlig rätt att få yttra sig, inte ens på universiteten, även om man där kan förvänta sig att det mesta får sägas.

Vilks yttrandefrihet finns kvar. Han har ju skapat sig ett eget rike på Kullahalvön, Ladonia. Varför inte hålla ett tal där, bland all bråte han släpat dit? Det är ett rike, där Vilks har oinskränkt makt. Inte ens länsstyrelsen rår på honom, när han stökat till i ett naturreservat.

Men Vilks vill spela offerrollen i all oändlighet. Han har fått sagt sitt i flera år nu. Vad ska han tillföra utöver det han redan har framfört? Han har en dödsdom hängande över sig, han har polisskydd dygnet runt och som kostar miljoner varje år.

Vore det inte bättre att universitet och andra som är intresserade av yttrandefrihet att bjuda in någon av dem som flytt från diktaturerna i Mellanöstern. De har säkert en hel del att berätta. Vi har också svenska journalister som tillfångatagits och till och med suttit i fängelser bara för att de utövat sitt yrke. De finns säkert bra exempel på människor som drabbats av regimen i Europas sista Sovjetstat Vitryssland.

Med andra ord finns det gott om mindre riskabla alternativ om man vill diskutera hotet mot yttrandefriheten. Men inte desto mindre intressanta.

Vilks är en professionell konstteoretiker och en konstnärsamatör som gjort sig känd på att provocera genom streckgubbar, brädhögar och stenrösen. Låt honom får leva i lugn och ro bakom polisskyddet.

Vill han utnyttja sin yttrandefrihet må han göra det i sitt eget rike på Kullaberg. Något nytt kommer han inte att tillföra debatten. Är det någon som minns vad den ursprungligen handlade om?