2015-02-24 10:06

2015-02-24 10:06

Politiker säger nej till utegym

MEDBORGARFÖRSLAG

Många önskar sig ett utegym i Kristinehamn.
Men politikerna vill inte lova någon sådan satsning i närtid.

Inte mindre än fyra medborgarförslag har lämnats in till kommunen den senaste tiden med önskemål om ett utegym. Föreslagna placeringar för gymmet har varit vid Svinvallen och på Marieberg.

Tekniska nämndens arbetsutskott har gjort en första beredning av ärendet och föreslår att förslagen ska avslås.

Politikerna anser dock att erfarenheterna från utegym från andra kommuner visat sig positiva och arbetsutskottet föreslår att nämnden ska få i uppdrag att utreda förslag på placering och ta fram kostnaden för att anlägga ett utegym.

I samband med ett tidigare medborgarförslag på samma tema föreslog nämnden att ett utegym skulle tas med i det lokala tillväxtprogrammet. Det var också tal om att anlägga ett utegym vid motionsspåret på Presterud, men planerna förverkligades aldrig.

Inte mindre än fyra medborgarförslag har lämnats in till kommunen den senaste tiden med önskemål om ett utegym. Föreslagna placeringar för gymmet har varit vid Svinvallen och på Marieberg.

Tekniska nämndens arbetsutskott har gjort en första beredning av ärendet och föreslår att förslagen ska avslås.

Politikerna anser dock att erfarenheterna från utegym från andra kommuner visat sig positiva och arbetsutskottet föreslår att nämnden ska få i uppdrag att utreda förslag på placering och ta fram kostnaden för att anlägga ett utegym.

I samband med ett tidigare medborgarförslag på samma tema föreslog nämnden att ett utegym skulle tas med i det lokala tillväxtprogrammet. Det var också tal om att anlägga ett utegym vid motionsspåret på Presterud, men planerna förverkligades aldrig.