2015-02-24 11:49

2015-02-24 11:49

JO-anmälan utan åtgärd

VARVSBÄCKEN: Samfällighet missnöjd med myndighetsbeslut

Varvsholmens samfällighet gjorde för en tid sedan en JO-anmälan mot Kristinehamns kommun.
Nu har myndigheten svarat att anmälan inte kommer att leda till någon åtgärd eller uttalande.

De elva fastighetsägarna i samfälligheten menade att kommunen haft en bristfällig diarieföring, att beslutsunderlag inte varit komplett samt att kommunen inte gett det stöd som utlovats.

Samfälligheten har sedan 2009 bedrivit ett miljöprojekt på den egna fastigheten Sandviken vid Varvsbäcken. Processen har lett fram till ett tillstånd att muddra i viken och med anledning av det har samfölligheten sökt bidrag av kommunen som inte beviljats.

Kommunen har gjort bedömningen att varken projektet landsbygdsutveckling eller föreningsbidrag varit aktuellt, vilket samfälligheten inte håller med om. Beslutet har tagits på felaktiga grunder anser fastighetsägarna.

De menar nu att även JO agerat bristfälligt, att det saknas orsak till varför JO inte agerar samt att JO inte tagit hänsyn till kommunens hantering av ärendet.

De elva fastighetsägarna i samfälligheten menade att kommunen haft en bristfällig diarieföring, att beslutsunderlag inte varit komplett samt att kommunen inte gett det stöd som utlovats.

Samfälligheten har sedan 2009 bedrivit ett miljöprojekt på den egna fastigheten Sandviken vid Varvsbäcken. Processen har lett fram till ett tillstånd att muddra i viken och med anledning av det har samfölligheten sökt bidrag av kommunen som inte beviljats.

Kommunen har gjort bedömningen att varken projektet landsbygdsutveckling eller föreningsbidrag varit aktuellt, vilket samfälligheten inte håller med om. Beslutet har tagits på felaktiga grunder anser fastighetsägarna.

De menar nu att även JO agerat bristfälligt, att det saknas orsak till varför JO inte agerar samt att JO inte tagit hänsyn till kommunens hantering av ärendet.