2015-02-20 10:28

2015-02-21 15:35

Centermotion fick avslag

KRISTINEHAMN: KommunfullmäktigeBeslutade om förskolelokalisering

Centerpartiets motion om hantering av bygglovsärenden fick avslag under torsdagskvällen.
Fullmäktige följde miljö- och byggnadsnämndens rekommendation i ärendet.

Centern med Jane Larsson i spetsen önskade att kommunen ska ge företag mer service genom att en särskild handläggare hanterar bygglovsprövningarna från företag. Samt att företagen får ett särskilt telefonnummer dit de kan ringa med frågor.

Avslaget motiveras med att förvaltningen redan har en effektiv organisation där företagen får lika snabb service som övriga samt att det skulle bli sårbart med en person avsatt för just företag.

Jane Larsson menade att förvaltningen under det år som motionen behandlats har löst de problem som funnits.

Ytterligare beslut som klubbade under kommunfullmäktiges sammanträde:

• Ny förskola byggs 2016. Fullmäktige har enats om att en ny förskola med 80 platser bör byggas vid före detta Gustavsbergsskolan.

Dessutom ska skolnämnden utreda renoveringsbehovet av intilliggande förskolan Äventyret, om den ska vara kvar.

I övrigt finns en samsyn om att 40 nya platser kan skapas vid förskolan Skeppet och att ytterligare 40 platser utreds vidare av skolförvaltningen med stöd av fastighetsavdelningen.

• Tydligare arvodesregler för förtroendevalda. Förra året antog fullmäktige nya arvodesbestämmelser, nu har de förtydligats.

Det handlar om att årsarvoderad med uppdrag om mindre än 40 procent har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Den andra förändringen som beslutats innebär att partistöd utgår under tolv månader efter det att representationen upphört.

• Bolagen inom Kristinehamns Energi AB, KEAB, kommer framöver att själva utse bolagens externa revisor och revisorssuppleant på sin bolagsstämma.

Kommunfullmäktige har godkänt en ny reviderad bolagsordning som tillåter detta. Tidigare har fullmäktige utsett dessa.

• Matkedja kan bygga ut. För en tid sedan ansökte McDonalds om bygglov för att bygga ut sin verksamhet i Kristinehamn. Men detaljplanen medgav inte detta. En ny detaljplan har nu tagits fram och antogs av kommunfullmäktige under torsdagen.

Centern med Jane Larsson i spetsen önskade att kommunen ska ge företag mer service genom att en särskild handläggare hanterar bygglovsprövningarna från företag. Samt att företagen får ett särskilt telefonnummer dit de kan ringa med frågor.

Avslaget motiveras med att förvaltningen redan har en effektiv organisation där företagen får lika snabb service som övriga samt att det skulle bli sårbart med en person avsatt för just företag.

Jane Larsson menade att förvaltningen under det år som motionen behandlats har löst de problem som funnits.

Ytterligare beslut som klubbade under kommunfullmäktiges sammanträde:

• Ny förskola byggs 2016. Fullmäktige har enats om att en ny förskola med 80 platser bör byggas vid före detta Gustavsbergsskolan.

Dessutom ska skolnämnden utreda renoveringsbehovet av intilliggande förskolan Äventyret, om den ska vara kvar.

I övrigt finns en samsyn om att 40 nya platser kan skapas vid förskolan Skeppet och att ytterligare 40 platser utreds vidare av skolförvaltningen med stöd av fastighetsavdelningen.

• Tydligare arvodesregler för förtroendevalda. Förra året antog fullmäktige nya arvodesbestämmelser, nu har de förtydligats.

Det handlar om att årsarvoderad med uppdrag om mindre än 40 procent har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Den andra förändringen som beslutats innebär att partistöd utgår under tolv månader efter det att representationen upphört.

• Bolagen inom Kristinehamns Energi AB, KEAB, kommer framöver att själva utse bolagens externa revisor och revisorssuppleant på sin bolagsstämma.

Kommunfullmäktige har godkänt en ny reviderad bolagsordning som tillåter detta. Tidigare har fullmäktige utsett dessa.

• Matkedja kan bygga ut. För en tid sedan ansökte McDonalds om bygglov för att bygga ut sin verksamhet i Kristinehamn. Men detaljplanen medgav inte detta. En ny detaljplan har nu tagits fram och antogs av kommunfullmäktige under torsdagen.