2015-02-19 13:44

2015-02-19 13:46

Ökar med 165 invånare

BEFOLKNING: Kristinehamn fortsätter att växa

Kristinehamnarna fortsätter att bli fler.
Under fjolåret ökade invånarantalet med 165 personer. Det är Värmlands näst bästa befolkningsutveckling, efter Karlstad.

Tack vare befolkningsökningen ligger Kristinehamn stabilt över 24 000-strecket och hade 24 114 invånare den sista december 2014, enligt Statistiska centralbyrån.

Ökningen sker helt tack vare inflyttning, från andra delar av länet och utlandet. Det är fortfarande fler som dör än föds i kommunen. Under fjolåret dog 95 fler än som föddes.

Även länet som helhet ökar, med 876 personer till ett invånarantal på 274 691. Men det finns kommuner som det inte alls går bra för i Värmland. Storfors tillhör förlorarna och tappar 25 invånare. Det betyder att grannkommunen nu är nere på en befolkningsmängd på 4 106 personer.

Största tappen finns i Hagfors och Årjäng. Kommunerna har minskat med 150 respektive 149 personer, vilket innebär att de båda tappat mest i hela landet.

Av länets 16 kommuner är det tio som ökar, fem som backar och en som står still i invånarantal. Av de tio som ökar är det tre som har ett födelseöverskott, övriga växer tack vare inflyttning.

SCB:s siffror visar också att Sveriges totala befolkning ökat med 102 491 personer jämfört med året innan. Det är den största folkökning som någonsin uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring.

Tack vare befolkningsökningen ligger Kristinehamn stabilt över 24 000-strecket och hade 24 114 invånare den sista december 2014, enligt Statistiska centralbyrån.

Ökningen sker helt tack vare inflyttning, från andra delar av länet och utlandet. Det är fortfarande fler som dör än föds i kommunen. Under fjolåret dog 95 fler än som föddes.

Även länet som helhet ökar, med 876 personer till ett invånarantal på 274 691. Men det finns kommuner som det inte alls går bra för i Värmland. Storfors tillhör förlorarna och tappar 25 invånare. Det betyder att grannkommunen nu är nere på en befolkningsmängd på 4 106 personer.

Största tappen finns i Hagfors och Årjäng. Kommunerna har minskat med 150 respektive 149 personer, vilket innebär att de båda tappat mest i hela landet.

Av länets 16 kommuner är det tio som ökar, fem som backar och en som står still i invånarantal. Av de tio som ökar är det tre som har ett födelseöverskott, övriga växer tack vare inflyttning.

SCB:s siffror visar också att Sveriges totala befolkning ökat med 102 491 personer jämfört med året innan. Det är den största folkökning som någonsin uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring.