2015-02-19 19:15

2015-02-19 19:15

Hålls löftet om delade turer?

INTERPELLATION: Oppositionsråd frågade ut kommunalråd

Hur har det gått med vallöftet att avskaffa delade turer inom socialtjänsten? Den frågan ställde oppositionsrådet Marie Oudin (M) till kommunalrådet Bjarne Olsson (S) under torsdagens fullmäktige.

Oudin menade att frågan är särskilt relevant då socialnämnden redan äskat 18,5 miljoner kronor extra för årets budget.

Bjarne Olsson svarade att arbetet påbörjades förra mandatperioden.

– Vi har redan minskat de delade turerna kraftigt.

Enligt Olsson har förvaltningen tagit fram en handlingsplan samt räknat på kostnaden. Att ersätta de delade turerna med ett 60-tal tillsvidaretjänster skulle kosta 33 miljoner kronor. Ett annat alternativ är att ta in vikarier för 2,5 miljoner kronor.

Marie Oudin hävdade att poolturerna är sämre och att de kommer att öka som en konsekvens.

– Att poolturerna ska öka är inte min tanke, sade Lars Nilsson (S) när han gav sig in i debatten.

Monica Marker (M) höll med om att delade turer inte är kul.

– Men det finns ett skäl, det ska vara högst bemanning när behoven är som störst.

Kommunalrådet Anne-Marie Wallouch (V) lyfte fram delade turer som en arbetsmiljöfråga och kommunalrådet Louise Hamilton (MP) pratade om hög sjukfrånvaro bland dagens personal.

Paul Brännlund (SD) förslog att en extern konsult ska se över läget.

Jane Larsson (C) underströk att alla vill skapa bättre förutsättningar inom hemtjänsten, men att kostnaden måste beaktas.

Oudin menade att frågan är särskilt relevant då socialnämnden redan äskat 18,5 miljoner kronor extra för årets budget.

Bjarne Olsson svarade att arbetet påbörjades förra mandatperioden.

– Vi har redan minskat de delade turerna kraftigt.

Enligt Olsson har förvaltningen tagit fram en handlingsplan samt räknat på kostnaden. Att ersätta de delade turerna med ett 60-tal tillsvidaretjänster skulle kosta 33 miljoner kronor. Ett annat alternativ är att ta in vikarier för 2,5 miljoner kronor.

Marie Oudin hävdade att poolturerna är sämre och att de kommer att öka som en konsekvens.

– Att poolturerna ska öka är inte min tanke, sade Lars Nilsson (S) när han gav sig in i debatten.

Monica Marker (M) höll med om att delade turer inte är kul.

– Men det finns ett skäl, det ska vara högst bemanning när behoven är som störst.

Kommunalrådet Anne-Marie Wallouch (V) lyfte fram delade turer som en arbetsmiljöfråga och kommunalrådet Louise Hamilton (MP) pratade om hög sjukfrånvaro bland dagens personal.

Paul Brännlund (SD) förslog att en extern konsult ska se över läget.

Jane Larsson (C) underströk att alla vill skapa bättre förutsättningar inom hemtjänsten, men att kostnaden måste beaktas.