2015-02-19 20:33

2015-02-19 20:33

Går i borgen för Mariapaviljongen

BOSTÄDER: Debatt om amorteringskrav

Kristinehamnsbostäder har beslutat att bygga om ytterligare ett vårdhus på Marieberg till lägenheter, den så kallade Mariapaviljongen. Med anledning av detta har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska gå in med ett utökat borgensåtagande med maximalt 45 miljoner kronor.

Oppositionsrådet Marie Oudin (M) yrkade att kommunen ska ställa ett amorteringskrav, att amortering ska ske efter förmåga med start 2016.

– Amortering efter förmåga görs redan. Detta är som att slå in öppna dörrar, sade kommunalrådet Bjarne Olsson (S) som motargument.

Adam Slottner (C) poängterade att det handlar om ett stort belopp som kommunen går i borgen med, totalt sett.

Magnus Wallengren:

– Är vi det minste oroliga över hur bolaget sköts ska vi skärpa ägardirektiven.

Debatten slutade med att majoritetsstyret röstade ned amorteringsyrkandet, vilket stod klart vid voteringen där det blev 20 för amortering och 21 emot. Alliansen reserverade sig mot beslutet.

Under torsdagen beviljade även miljö- och byggnadsnämnden bygglov för ombyggnationen.

Oppositionsrådet Marie Oudin (M) yrkade att kommunen ska ställa ett amorteringskrav, att amortering ska ske efter förmåga med start 2016.

– Amortering efter förmåga görs redan. Detta är som att slå in öppna dörrar, sade kommunalrådet Bjarne Olsson (S) som motargument.

Adam Slottner (C) poängterade att det handlar om ett stort belopp som kommunen går i borgen med, totalt sett.

Magnus Wallengren:

– Är vi det minste oroliga över hur bolaget sköts ska vi skärpa ägardirektiven.

Debatten slutade med att majoritetsstyret röstade ned amorteringsyrkandet, vilket stod klart vid voteringen där det blev 20 för amortering och 21 emot. Alliansen reserverade sig mot beslutet.

Under torsdagen beviljade även miljö- och byggnadsnämnden bygglov för ombyggnationen.