2015-02-19 16:58

2015-02-19 16:59

Christinorna med ny folder

NÄRINGSLIV

Den kvinnliga företagarorganisationen Christinorna har med hjälp av pengar från Alfastiftelsen tagit fram en ny informationsfolder om sin verksamhet.

Foldern riktar sig både till dem som redan är medlemmar och sådana som funderar på att bli det. Informationen presenteras även på engelska, vilket är positivt med tanke på att Christinorna också har utbyte med systerorganisationer i andra länder.

Bilden visar Christinornas styrelse bestående av Sonja Staaf, Malin Karlsson, Kari Östnes och Ulrika Henrysson samt sittande Sofie Engström, ordförande Kerstin Leufvén och Charlotte Söderberg.

Foldern riktar sig både till dem som redan är medlemmar och sådana som funderar på att bli det. Informationen presenteras även på engelska, vilket är positivt med tanke på att Christinorna också har utbyte med systerorganisationer i andra länder.

Bilden visar Christinornas styrelse bestående av Sonja Staaf, Malin Karlsson, Kari Östnes och Ulrika Henrysson samt sittande Sofie Engström, ordförande Kerstin Leufvén och Charlotte Söderberg.