2015-02-16 06:00

2015-03-13 13:55

Olämplig text tas bort

POLITIK: Vänsterpartist får bakläxa för sin klädsel

När kommunfullmäktige i december samlades för den traditionella gruppbilden bar Petra Lindroos Jonasson (V) en t-shirt med texten ”SD=rasister”. Nu retuscheras texten på det officiella fotot.

Det är kommunfullmäktiges presidium som har fattat beslut om att bilden ska retuscheras med hänvisning till att det är ovårdad klädsel.

– Vi har haft en oskriven regel om att det är vårdad klädsel som gäller och då är det inte bra om någon bär en text med politiskt budskap eller propaganda, säger ordförande Ingrid-Märta Grönlie (S).

Historiskt dokument

En gång per mandatperiod fotograferas fullmäktiges ledamöter och bilden blir ett historiskt dokument som ska hänga på kommunhuset, om inte för tid och evighet så åtminstone bra många år framöver.

– Ur det perspektivet har vi gjort bedömningen att texten är olämplig. Bilden ska vara representativ. Det handlar om respekt gentemot kommuninvånarna, säger Ingrid-Märta Grönlie.

Hur hade ni ställt er om det inte hade varit fotografering?

– Hade det varit ett vanligt möte tror jag inte att någon hade reagerat över huvud taget, svarar Ingrid-Märta Grönlie.

Hon tycker ändå det är bra att frågan väcks och den ska upp till diskussion när gruppledarna sammanträder. Den här veckan är det utbildning för ledamöterna och frågan finns med på agendan där också. Vid utbildningen medverkar även en representant för Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Från Vänsterpartiets sida accepterar man presidiets beslut, att det är kommunens officiella bild.

Partiet vill ändå redogöra för hur man själva har resonerat. Den lokala föreningen har varit i kontakt med partiets kommunikationschef för att diskutera frågan. En sak man är orolig för är att det riskerar att bli censur om man drar gränserna för snävt.

– Jag engagerade mig politiskt för att motverka rasism. För mig var det självklart att ta på mig t-shirten för att markera mot att vi har ett rasistiskt parti i fullmäktige, säger Petra Lindroos Jonasson.

Och du gjorde ett medvetet val trots att du visste att det var fotografering?

– Ja, det gjorde jag.

Partikamraten och kommunalrådet Anne-Marie Wallouch skulle inte själv ta på sig t-shirten, men hon respekterar Petra Lindroos Jonassons ståndpunkt.

– Jag tror det kan skära genom alla partier, en del tycker det är bra medan andra inte gör det. Det är möjligt att det är en generationsfråga där de yngre är lite mer frispråkiga, säger Anne-Marie Wallouch.

Välkommen debatt

Hon välkomnar en debatt kring vad som är lämplig klädsel och var gränsen går.

– När Rosanna Dinamarca hade en likadan t-shirt i riksdagen var det okej, men här är det inte okej, säger hon.

Petra Lindroos Jonasson framhåller att det är viktigt att markera mot rasism och att det är allas ansvar att göra det.

– Det går inte att acceptera rasism bara för att ett rasistiskt parti har blivit invalt, säger hon.

Det är kommunfullmäktiges presidium som har fattat beslut om att bilden ska retuscheras med hänvisning till att det är ovårdad klädsel.

– Vi har haft en oskriven regel om att det är vårdad klädsel som gäller och då är det inte bra om någon bär en text med politiskt budskap eller propaganda, säger ordförande Ingrid-Märta Grönlie (S).

Historiskt dokument

En gång per mandatperiod fotograferas fullmäktiges ledamöter och bilden blir ett historiskt dokument som ska hänga på kommunhuset, om inte för tid och evighet så åtminstone bra många år framöver.

– Ur det perspektivet har vi gjort bedömningen att texten är olämplig. Bilden ska vara representativ. Det handlar om respekt gentemot kommuninvånarna, säger Ingrid-Märta Grönlie.

Hur hade ni ställt er om det inte hade varit fotografering?

– Hade det varit ett vanligt möte tror jag inte att någon hade reagerat över huvud taget, svarar Ingrid-Märta Grönlie.

Hon tycker ändå det är bra att frågan väcks och den ska upp till diskussion när gruppledarna sammanträder. Den här veckan är det utbildning för ledamöterna och frågan finns med på agendan där också. Vid utbildningen medverkar även en representant för Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Från Vänsterpartiets sida accepterar man presidiets beslut, att det är kommunens officiella bild.

Partiet vill ändå redogöra för hur man själva har resonerat. Den lokala föreningen har varit i kontakt med partiets kommunikationschef för att diskutera frågan. En sak man är orolig för är att det riskerar att bli censur om man drar gränserna för snävt.

– Jag engagerade mig politiskt för att motverka rasism. För mig var det självklart att ta på mig t-shirten för att markera mot att vi har ett rasistiskt parti i fullmäktige, säger Petra Lindroos Jonasson.

Och du gjorde ett medvetet val trots att du visste att det var fotografering?

– Ja, det gjorde jag.

Partikamraten och kommunalrådet Anne-Marie Wallouch skulle inte själv ta på sig t-shirten, men hon respekterar Petra Lindroos Jonassons ståndpunkt.

– Jag tror det kan skära genom alla partier, en del tycker det är bra medan andra inte gör det. Det är möjligt att det är en generationsfråga där de yngre är lite mer frispråkiga, säger Anne-Marie Wallouch.

Välkommen debatt

Hon välkomnar en debatt kring vad som är lämplig klädsel och var gränsen går.

– När Rosanna Dinamarca hade en likadan t-shirt i riksdagen var det okej, men här är det inte okej, säger hon.

Petra Lindroos Jonasson framhåller att det är viktigt att markera mot rasism och att det är allas ansvar att göra det.

– Det går inte att acceptera rasism bara för att ett rasistiskt parti har blivit invalt, säger hon.