2015-02-12 16:43

2015-02-12 16:43

Stabilt bestånd i tätorten

ORNITOLOGI: Turkduvorna räknade

Andra helgen, utan snöfall, lyckades Ulf T Carlsson och intresserade räkna turkduvorna, 36 exemplar blev det. En färre än fjolåret

Söndagen 1 februari gick det inte bra i snöfallet. Bara arton duvorna kunde räknas. Ett nytt försök gjordes förra helgen.

– Det kunde då konstateras att det dubbla antalet fåglar, således 36 exemplar, fanns i tätorten. Fjolårets siffra var 37 fåglar. Liksom varit fallet på senare år iakttogs inga turkduvor på annan plats i kommunen.

Ingen större flock sågs utan fåglarna uppträdde mestadels parvis. Något som påtalas ibland är att om tre duvor skulle dyka upp så jagar två bort den tredje. Det rör sig i detta fall med största sannolikhet om ett äkta par, som tycker att deras avkomma skall klara sig på egen hand.

Inga ringduvor

Eftersom ringduvan, som egentligen är en skogsfågel., är under invandring i tätorten, efterlystes observationer också av denna art. Det har nämligen visat sig att ringduvor som häckar bland bebyggelse har en tendens att övervintra där. Ingen rapport om ringduva inkom.

Runt 35 personer hörde av sig till Ulf T Carlsson, som är mycket tacksam att folk hjälper till. Snart är det femtio-årsjubileum av turkduveräkningen i Kristinehamn.

Söndagen 1 februari gick det inte bra i snöfallet. Bara arton duvorna kunde räknas. Ett nytt försök gjordes förra helgen.

– Det kunde då konstateras att det dubbla antalet fåglar, således 36 exemplar, fanns i tätorten. Fjolårets siffra var 37 fåglar. Liksom varit fallet på senare år iakttogs inga turkduvor på annan plats i kommunen.

Ingen större flock sågs utan fåglarna uppträdde mestadels parvis. Något som påtalas ibland är att om tre duvor skulle dyka upp så jagar två bort den tredje. Det rör sig i detta fall med största sannolikhet om ett äkta par, som tycker att deras avkomma skall klara sig på egen hand.

Inga ringduvor

Eftersom ringduvan, som egentligen är en skogsfågel., är under invandring i tätorten, efterlystes observationer också av denna art. Det har nämligen visat sig att ringduvor som häckar bland bebyggelse har en tendens att övervintra där. Ingen rapport om ringduva inkom.

Runt 35 personer hörde av sig till Ulf T Carlsson, som är mycket tacksam att folk hjälper till. Snart är det femtio-årsjubileum av turkduveräkningen i Kristinehamn.