2015-02-10 14:21

2015-02-10 14:21

Ny plan för barnperspektiv

REMISS

Kristinehamns kommun är på gång att få en ny barn- och ungdomsplan som ska ersätta det tidigare barn- och ungdomspolitiska programmet och barn- och ungdomsbokslut.

Planen utgår från barnkonventionen och uttrycker kommunens värdegrund samt vad kommunen vill uppnå med sitt arbete med barn och ungdomar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att barn- och ungdomsplanen ska skickas på remiss till socialnämnden, skolnämnden, kulturnämnden, överförmyndarnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, trygghets- och folkhälsorådet och elevråden i grund- och gymnasieskolan i Kristinehamn.

Sista ordet om dokumentet har sedan fullmäktige.

Även förslaget till folkhälsoplan vill arbetsutskottet skicka på remiss innan den kan antas av fullmäktige.

Planen utgår från barnkonventionen och uttrycker kommunens värdegrund samt vad kommunen vill uppnå med sitt arbete med barn och ungdomar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att barn- och ungdomsplanen ska skickas på remiss till socialnämnden, skolnämnden, kulturnämnden, överförmyndarnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden, trygghets- och folkhälsorådet och elevråden i grund- och gymnasieskolan i Kristinehamn.

Sista ordet om dokumentet har sedan fullmäktige.

Även förslaget till folkhälsoplan vill arbetsutskottet skicka på remiss innan den kan antas av fullmäktige.