2015-02-10 15:26

2015-02-10 15:26

Medborgarförslagen ska bort

DEMOKRATI: Tjugo namnunderskrifter för att få ärendet politiskt utrett

Medborgarförslagen ska bort och ersättas av så kallade e-förslag, som minst 20 personer måste stå bakom.

Den förändringen har nu fått ett första klartecken i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Möjligheten att lämna medborgarförslag har använts flitigt av ett antal kristinehamnare. Men från kommunens sida har synen på den formen av medborgarinflytande varit tvetydig.

Medborgarnas idéer vill man ta emot, men beredningen av medborgarförslagen har visat sig vara mer omfattande och kostnadskrävande än man ursprungligen räknat med.

I stället för att erbjuda medborgarförslag är nu tanken att e-förslag ska införas. Med det menas att medborgarna kan ställa en kort fråga, önska en åtgärd eller be om information.

Inkomna e-förslag ska administreras av en moderator som lägger ut förslaget på kommunens hemsida, där sedan andra invånare kan stödja förslaget. För att det ska bli en politisk beredning kommer det krävas att tjugo personer ställer sig bakom förslaget.

Om antalet namnunderskrifter uppfylls ser moderatorn till att ärendet behandlas i rätt instans och att frågeställaren får sitt svar.

E-förslagen ska kunna lämnas på papper eller via e-post. Förslagen ska ligga ute på hemsidan i 60 dagar för att få möjlighet att samla tillräckligt med underskrifter.

Kommunen ska även se över möjligheten för fler att få tillgång till dator så att de kan följa e-förslagens gång.

Politikerna föreslår att en engångskostnad på 110 000 kronor avsätts för att införa tjänsten och sedan ska 36 000 kronor per år avsättas i driftskostnad.

Möjligheten att lämna medborgarförslag har använts flitigt av ett antal kristinehamnare. Men från kommunens sida har synen på den formen av medborgarinflytande varit tvetydig.

Medborgarnas idéer vill man ta emot, men beredningen av medborgarförslagen har visat sig vara mer omfattande och kostnadskrävande än man ursprungligen räknat med.

I stället för att erbjuda medborgarförslag är nu tanken att e-förslag ska införas. Med det menas att medborgarna kan ställa en kort fråga, önska en åtgärd eller be om information.

Inkomna e-förslag ska administreras av en moderator som lägger ut förslaget på kommunens hemsida, där sedan andra invånare kan stödja förslaget. För att det ska bli en politisk beredning kommer det krävas att tjugo personer ställer sig bakom förslaget.

Om antalet namnunderskrifter uppfylls ser moderatorn till att ärendet behandlas i rätt instans och att frågeställaren får sitt svar.

E-förslagen ska kunna lämnas på papper eller via e-post. Förslagen ska ligga ute på hemsidan i 60 dagar för att få möjlighet att samla tillräckligt med underskrifter.

Kommunen ska även se över möjligheten för fler att få tillgång till dator så att de kan följa e-förslagens gång.

Politikerna föreslår att en engångskostnad på 110 000 kronor avsätts för att införa tjänsten och sedan ska 36 000 kronor per år avsättas i driftskostnad.