2015-02-10 14:21

2015-02-10 14:21

Kvarts miljon till pensionärer

FÖRENINGSBIDRAG

Pensionärsföreningarna får en kvarts miljon kronor i föreningsbidrag, om det förslag som kommunstyrelsens arbetsutskott nu ställt sig bakom går igenom.

Totalt har föreningsrådet tagit fram förslag på hur fem miljoner kronor ska fördelas i föreningsbidrag under 2015.

Handikappföreningarna får dela på 200 000 kronor och Varnum hembygdsförening får 100 000 kronor.

Störst summa går till idrottsföreningarna, 2 275 000 kronor, som tekniska nämnden sedan fördelar. Samt till kulturföreningar och studieförbund som får 1 940 000 kronor som kulturnämnden fördelar.

Kvar till kommunstyrelsens förfogande blir 235 000 kronor för oförutsedda utgifter för föreningsbidrag.

Totalt har föreningsrådet tagit fram förslag på hur fem miljoner kronor ska fördelas i föreningsbidrag under 2015.

Handikappföreningarna får dela på 200 000 kronor och Varnum hembygdsförening får 100 000 kronor.

Störst summa går till idrottsföreningarna, 2 275 000 kronor, som tekniska nämnden sedan fördelar. Samt till kulturföreningar och studieförbund som får 1 940 000 kronor som kulturnämnden fördelar.

Kvar till kommunstyrelsens förfogande blir 235 000 kronor för oförutsedda utgifter för föreningsbidrag.