2015-02-09 15:53

2015-02-09 16:01

Nej från kommunen till fler papperskorgar

MEDBORGARFÖRSLAG: Nämnden avslog flera idéer

Tekniska nämnden fattade på sitt senaste möte beslut om att avslå fyra medborgarförslag.
Det blev nej till trafiksäkerhetshöjande åtgärd vid övergångsställe, sänkt hastighet, ny cykelbana och fler behållare för skräp.

Medborgarförslaget om att uppmärksamma övergångsstället på Presterudsvägen mellan ”Johnnys” och ”Nyvelius” får avslag av tekniska nämnden.

Nämnden hänvisar till att en ombyggnation ska göras som kommer att medföra en högre trafiksäkerhet.

En utredning har gjorts kring korsningen mellan Presterudsvägen och Varvsgatan och med anledning av det pågår ett arbete med att ta fram ett ombyggnadsförslag. Enligt planerna ska ombyggnationen ske under året.

Cykla annan väg

Även medborgarförslaget om att anlägga en cykelbana på Kungsgatan mellan Karlstadsvägen och Norra Staketgatan får avslag av nämnden.

Nämnden är positiv till cykelåkande och tanken finns med i det övergripande planeringsarbetet men någon cykelbana är inte aktuell under 2015 står det i beslutet. Cyklande som vill ha cykelbana är hänvisade till Tullportsgatan eller Västerlånggatan.

Det blir heller ingen sänkt hastighet på vägen intill hundrastgården. Det medborgarförslaget får avslag med hänvisning till att det inte är en speciellt trafikerad sträcka.

Sist men inte minst säger nämnden nej till medborgarförslaget om fler papperskorgar. Nämnden för fram att det finns 359 behållare uppsatta inom tättbebyggt område. Skulle fler sättas upp behövs det mer resurser för att tömning och skötsel ska fungera.

Medborgarförslaget om att uppmärksamma övergångsstället på Presterudsvägen mellan ”Johnnys” och ”Nyvelius” får avslag av tekniska nämnden.

Nämnden hänvisar till att en ombyggnation ska göras som kommer att medföra en högre trafiksäkerhet.

En utredning har gjorts kring korsningen mellan Presterudsvägen och Varvsgatan och med anledning av det pågår ett arbete med att ta fram ett ombyggnadsförslag. Enligt planerna ska ombyggnationen ske under året.

Cykla annan väg

Även medborgarförslaget om att anlägga en cykelbana på Kungsgatan mellan Karlstadsvägen och Norra Staketgatan får avslag av nämnden.

Nämnden är positiv till cykelåkande och tanken finns med i det övergripande planeringsarbetet men någon cykelbana är inte aktuell under 2015 står det i beslutet. Cyklande som vill ha cykelbana är hänvisade till Tullportsgatan eller Västerlånggatan.

Det blir heller ingen sänkt hastighet på vägen intill hundrastgården. Det medborgarförslaget får avslag med hänvisning till att det inte är en speciellt trafikerad sträcka.

Sist men inte minst säger nämnden nej till medborgarförslaget om fler papperskorgar. Nämnden för fram att det finns 359 behållare uppsatta inom tättbebyggt område. Skulle fler sättas upp behövs det mer resurser för att tömning och skötsel ska fungera.