2015-02-04 11:24

2015-02-04 11:24

Vill ta vara på popplarna

MEDBORGARFÖRSLAG

Om det går så gör konstverk av popplarna Adam och Eva. Det föreslår Margaretha Ahlén Johansson i ett medborgarförslag.

Med anledning av att Kristinehamns mest kända träd, popplarna Adam och Eva, kraftigt beskurits och ska tas ned har kommunen fått in ett medborgarförslag.

Margaretha Ahlén Johansson tänker sig att trädens stubbar kan bli till vackra konstverk av de bibliska personerna Adam och Eva. Hon föreslår en konstnär för uppdraget, Bengt ”Vargen” Larsson från Grums, som visat att han kan förvandla stubbar till konst.

Om förslaget genomförs bevaras träden för eftervärden menar Ahlén Johansson, om det nu är så att stubbarna är i tillräckligt gott skick för ändamålet.

Med anledning av att Kristinehamns mest kända träd, popplarna Adam och Eva, kraftigt beskurits och ska tas ned har kommunen fått in ett medborgarförslag.

Margaretha Ahlén Johansson tänker sig att trädens stubbar kan bli till vackra konstverk av de bibliska personerna Adam och Eva. Hon föreslår en konstnär för uppdraget, Bengt ”Vargen” Larsson från Grums, som visat att han kan förvandla stubbar till konst.

Om förslaget genomförs bevaras träden för eftervärden menar Ahlén Johansson, om det nu är så att stubbarna är i tillräckligt gott skick för ändamålet.