2015-02-02 14:45

2015-02-02 14:45

Miljoner till tillgängligare skolor

MELLERSTA SVERIGE: Kristinehamn får 750 000 kronor för nytt projekt

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut närmare tio miljoner kronor för särskilda insatser i skolan i regionen mellersta Sverige. Kristinehamn får 750 000 kronor.

De öronmärkta pengarna ska gå till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

Pengar delas ut i Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebros och Östergötlands län.

– Från årsskiftet är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen och gäller alla skolformer. Med bidraget kan vi uppmuntra och stimulera förskolor och skolor att arbeta med att utveckla tillgängligheten för barn och elever med funktionsnedsättning. Under en begränsad tid kan verksamheten fokusera på att utveckla strategier och att stärka sitt arbete med aktiva åtgärder för att skapa pedagogisk tillgänglighet, säger Ronnie Pettersson, regionchef i Mellersta regionen, i ett pressmeddelande.

Ny pedagog

Kristinehamns kommun har fått 705 000 kronor för att undersöka tillgängligheten, skapa handlingsplaner och genomföra aktiviteter som ökar likvärdigheten inom kommunens förskolor och skolor.

I och med projektet har en tillgänglighetspedagog anställts för 2015. Pedagogen har som uppgift att vara ett stöd för skolförvaltningens verksamheter genom att sprida kunskaper och bistå i det förändringsarbete som behöver göras för att skolan och förskolan ska ha en tillgänglig miljö för alla.

De öronmärkta pengarna ska gå till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

Pengar delas ut i Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebros och Östergötlands län.

– Från årsskiftet är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen och gäller alla skolformer. Med bidraget kan vi uppmuntra och stimulera förskolor och skolor att arbeta med att utveckla tillgängligheten för barn och elever med funktionsnedsättning. Under en begränsad tid kan verksamheten fokusera på att utveckla strategier och att stärka sitt arbete med aktiva åtgärder för att skapa pedagogisk tillgänglighet, säger Ronnie Pettersson, regionchef i Mellersta regionen, i ett pressmeddelande.

Ny pedagog

Kristinehamns kommun har fått 705 000 kronor för att undersöka tillgängligheten, skapa handlingsplaner och genomföra aktiviteter som ökar likvärdigheten inom kommunens förskolor och skolor.

I och med projektet har en tillgänglighetspedagog anställts för 2015. Pedagogen har som uppgift att vara ett stöd för skolförvaltningens verksamheter genom att sprida kunskaper och bistå i det förändringsarbete som behöver göras för att skolan och förskolan ska ha en tillgänglig miljö för alla.