2015-01-27 09:37

2015-01-27 09:47

Tappning av Vänern fortsätter

NATUR: Förlängd överenskommelse

Vänern ska fortsatt tappas på vatten för att inte få för höga vattenstånd. Den överenskommelse som funnits sedan 2008 förlängs även i år.

För att minska risken för översvämningar har länsstyrelsen i Västra Götaland och Vattenfall sedan 2008 en överenskommelse om att sänka Vänern med i medeltal 15 centimeter. Tappningsstrategin har gjorts på uppdrag av regeringen och överenskommelsen som gick ut den sista december 2014 förlängs nu.

Förlängningen gäller för hela 2015 och kan sägas upp med tre månaders varsel. Om något oförutsett och oönskat av stor betydelse skulle inträffa kan avtalet sägas upp omedelbart och tappningen avbrytas.

Syftet med tappningsstrategin är att Vänerns högsta vattennivåer ska minska med cirka 40 centimeter.

Uppföljning

Effekterna av detta på Vänerns stränder, skärgårdar och vikar har granskats närmare i studier. Redan 2008 inleddes en studie där länsstyrelsen i Värmland och Västra Götaland i samarbete med Vänerns vattenvårdsförbund flygfotograferade Vänern. Detta gjordes för att inventera växt- och djurliv samt vattenkvalitet för att sedan följa upp detta och på så vis kunna dokumentera utvecklingen.

Under 2015 kommer en fortsatt utredning av konsekvenserna av överenskommelsen att genomföras och följas upp tills dess att en mer långsiktig lösning uppnås. Med i det arbetet kommer länsstyrelserna, Vattenfall, SMHI, Sjöfartsverket och kommunerna runt Vänern vara.

För att minska risken för översvämningar har länsstyrelsen i Västra Götaland och Vattenfall sedan 2008 en överenskommelse om att sänka Vänern med i medeltal 15 centimeter. Tappningsstrategin har gjorts på uppdrag av regeringen och överenskommelsen som gick ut den sista december 2014 förlängs nu.

Förlängningen gäller för hela 2015 och kan sägas upp med tre månaders varsel. Om något oförutsett och oönskat av stor betydelse skulle inträffa kan avtalet sägas upp omedelbart och tappningen avbrytas.

Syftet med tappningsstrategin är att Vänerns högsta vattennivåer ska minska med cirka 40 centimeter.

Uppföljning

Effekterna av detta på Vänerns stränder, skärgårdar och vikar har granskats närmare i studier. Redan 2008 inleddes en studie där länsstyrelsen i Värmland och Västra Götaland i samarbete med Vänerns vattenvårdsförbund flygfotograferade Vänern. Detta gjordes för att inventera växt- och djurliv samt vattenkvalitet för att sedan följa upp detta och på så vis kunna dokumentera utvecklingen.

Under 2015 kommer en fortsatt utredning av konsekvenserna av överenskommelsen att genomföras och följas upp tills dess att en mer långsiktig lösning uppnås. Med i det arbetet kommer länsstyrelserna, Vattenfall, SMHI, Sjöfartsverket och kommunerna runt Vänern vara.