2015-01-23 17:03

2015-01-23 17:03

Kommunen vann hyrestvist

KRISTINEHAMN

Kommunen vann tvisten med Rami Sekthyan om hyran på Stadshotellet.

Tingsrätten gav kommunen rätt och nu döms Sekthyan att betala kommunens rättegångskostnad på dryga 166 000 kronor.

Sekthyan hade yrkat att kommunen skulle ersätta hans bolag Pinnarp Trading AB med ett belopp motsvarande ett års hyra av fastigheten Stadshotellet. Det handlar om drygt en miljon kronor samt att han ville ha ersättning för den förlust som hans bolag lidit på grund av att hyreskontraktet inte förlängts.

Domstolen anser dock inte att kommunen handlat fel.

Ärendet har nu överklagats till hovrätten.

Tingsrätten gav kommunen rätt och nu döms Sekthyan att betala kommunens rättegångskostnad på dryga 166 000 kronor.

Sekthyan hade yrkat att kommunen skulle ersätta hans bolag Pinnarp Trading AB med ett belopp motsvarande ett års hyra av fastigheten Stadshotellet. Det handlar om drygt en miljon kronor samt att han ville ha ersättning för den förlust som hans bolag lidit på grund av att hyreskontraktet inte förlängts.

Domstolen anser dock inte att kommunen handlat fel.

Ärendet har nu överklagats till hovrätten.