2015-01-23 16:01

2015-01-23 16:44

Bengt Olson som staty

MOTION: Björn Nyström (M) vill hedra konstnären

Bengt Olson borde hedras med en staty. Det menar moderaten Björn Nyström som skrivit en motion till fullmäktige på temat.

Förhållandet mellan Kristinehamns kommun och Bengt Olson har varit spänt sedan alla turer kring statyn som var på gång samt att man delvis haft olika syn på byggnaden Kvadraten.

Men eftersom konstnären gjort Kristinehamn känt och gjort kommunen stora tjänster, anser Björn Nyström att han borde hedras i sin gamla hemstad.

Vid Strandudden

– Det mesta av äran i samband med tillkomsten av Picassoskulpturen tillkommer utan minsta tvekan honom, står det i motionen.

Nyström föreslår att en staty föreställande Bengt Olson uppförs. En tänkbar placering är intill det lilla Picassomuseet på Strandudden.

– Lämpligen skulle statyn ställas så att blicken och ansiktet är vänt mot Picassos välkända monumentalskulptur, skriver Nyström i sin motion.

 

 

Förhållandet mellan Kristinehamns kommun och Bengt Olson har varit spänt sedan alla turer kring statyn som var på gång samt att man delvis haft olika syn på byggnaden Kvadraten.

Men eftersom konstnären gjort Kristinehamn känt och gjort kommunen stora tjänster, anser Björn Nyström att han borde hedras i sin gamla hemstad.

Vid Strandudden

– Det mesta av äran i samband med tillkomsten av Picassoskulpturen tillkommer utan minsta tvekan honom, står det i motionen.

Nyström föreslår att en staty föreställande Bengt Olson uppförs. En tänkbar placering är intill det lilla Picassomuseet på Strandudden.

– Lämpligen skulle statyn ställas så att blicken och ansiktet är vänt mot Picassos välkända monumentalskulptur, skriver Nyström i sin motion.