2015-01-22 06:00

2015-01-22 13:01

Har inte råd med hyran

NYBBLE: Förening orolig för sin verksamhet

En rad verksamheter bedrivs i Nybble gamla skola. Samtliga är hotade i och med att kommunen vill ta ut en hyra för lokalen.

Det menar Nybble med omnejd intresseförening och bygdegård, som skrivit ett brev till kommunen.

Intresseföreningen ihop med ideella krafter i bygden har skött fastigheten de senaste tio åren.

I början betalades en hyra men eftersom föreningen inte klarade utgiften gjordes en muntlig överenskommelse om hyresbefrielse i stället för att få driftbidrag som skulle täcka hyreskostnaden. Enligt skrivelsen har detta fungerat bra fram till i dag.

Kommunen vill införa en kallhyra på 4 000 kronor i månaden, vilket föreningen menar skulle bli ett dråpslag för bygdens verksamhet och gemenskap.

– Vi äger redan en fastighet och har inga planer på att skaffa någon mer, skriver föreningen som på sitt senaste styrelsemöte beslutade att försöka få kommunen att komma på andra tankar.

Mycket verksamhet

I sitt brev klargör man att det är mycket verksamhet som bedrivs i lokalen och på gården intill.

Varje vecka hålls öppen förskola för flyktingbarn, träffar med kvinnorna på flyktingförläggningen och vävstuga där ett tiotal personer väver och handarbetar. Det arrangeras också terapiverksamhet för fem till tio pensionärer en dag i veckan samt att minst en studiecirkel pågår regelbundet varje vecka.

En eftermiddag/kväll i veckan är det dessutom fritisverksamhet för ett tiotal barn i bygden och även på övriga tider används bordtennis- och biljardborden flitigt, skriver intresseföreningen som själv har styrelsemöten i lokalen.

Gårdsaktiviteter

På fastighetens tomt finns två boulebanor som används från tidig vår till sen höst, en tennisplan har gjorts iordning av föräldraföreningen på fastighetens tomt och när vädret tillåter spolas is på skolgården.

Sist men inte minst är en enklare husbilsparkering med grillplats iordningställd på skolgården som ett resultat av projektet Vänerkanten.

– Vi ser inga möjligheter att bedriva ovannämnda verksamheter utan dessa lokaler, skriver intresseföreningen som anser att den föreslagna hyran är orimlig.

Intresseföreningen ihop med ideella krafter i bygden har skött fastigheten de senaste tio åren.

I början betalades en hyra men eftersom föreningen inte klarade utgiften gjordes en muntlig överenskommelse om hyresbefrielse i stället för att få driftbidrag som skulle täcka hyreskostnaden. Enligt skrivelsen har detta fungerat bra fram till i dag.

Kommunen vill införa en kallhyra på 4 000 kronor i månaden, vilket föreningen menar skulle bli ett dråpslag för bygdens verksamhet och gemenskap.

– Vi äger redan en fastighet och har inga planer på att skaffa någon mer, skriver föreningen som på sitt senaste styrelsemöte beslutade att försöka få kommunen att komma på andra tankar.

Mycket verksamhet

I sitt brev klargör man att det är mycket verksamhet som bedrivs i lokalen och på gården intill.

Varje vecka hålls öppen förskola för flyktingbarn, träffar med kvinnorna på flyktingförläggningen och vävstuga där ett tiotal personer väver och handarbetar. Det arrangeras också terapiverksamhet för fem till tio pensionärer en dag i veckan samt att minst en studiecirkel pågår regelbundet varje vecka.

En eftermiddag/kväll i veckan är det dessutom fritisverksamhet för ett tiotal barn i bygden och även på övriga tider används bordtennis- och biljardborden flitigt, skriver intresseföreningen som själv har styrelsemöten i lokalen.

Gårdsaktiviteter

På fastighetens tomt finns två boulebanor som används från tidig vår till sen höst, en tennisplan har gjorts iordning av föräldraföreningen på fastighetens tomt och när vädret tillåter spolas is på skolgården.

Sist men inte minst är en enklare husbilsparkering med grillplats iordningställd på skolgården som ett resultat av projektet Vänerkanten.

– Vi ser inga möjligheter att bedriva ovannämnda verksamheter utan dessa lokaler, skriver intresseföreningen som anser att den föreslagna hyran är orimlig.