2015-01-15 11:24

2015-01-20 23:15

Sand finns att hämta på flera platser

HALKA: Fastighetsägaren ansvarar för att sanda

Det är riktigt halt utomhus och som fastighetsägare har man ett ansvar att sanda. Kristinehamns kommun erbjuder invånarna att hämta gratis sand på flera platser.

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att skotta och sanda trottoarer och gångbanor cirka en meter utanför fastigheten. Om det snöar väldigt mycket kommer däremot motsvarande utrymme att användas för snöupplag (plogvallar). Då upphör fastighetsägarens ansvar för att skotta trottoaren.

Om det är plogvallar på trottoaren ska däremot fastighetsägaren se till att ett gångbaneutrymme motsvarande en meters bredd är sandat utanför den upplagda snösträngen.

Gratis sand

För att underlätta halkbekämpningen lägger kommunen vintertid upp sandhögar som du kan hämta gratis på följande platser:

• Centrala Kristinehamn: öster om Brandkårsvägen, mitt emot Granngården.

• Björneborg: norr om korsningen Stationsvägen och Vassgårdavägen.

• Bäckhammar: korsningen mellan Tallbacksgatan och Älgmyrevägen.

• Nybble: obebyggd tomt, Roverudsvägen 8.

• Ölme: gamla stationsplan.

• Skottlanda: miljöstationen.

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att skotta och sanda trottoarer och gångbanor cirka en meter utanför fastigheten. Om det snöar väldigt mycket kommer däremot motsvarande utrymme att användas för snöupplag (plogvallar). Då upphör fastighetsägarens ansvar för att skotta trottoaren.

Om det är plogvallar på trottoaren ska däremot fastighetsägaren se till att ett gångbaneutrymme motsvarande en meters bredd är sandat utanför den upplagda snösträngen.

Gratis sand

För att underlätta halkbekämpningen lägger kommunen vintertid upp sandhögar som du kan hämta gratis på följande platser:

• Centrala Kristinehamn: öster om Brandkårsvägen, mitt emot Granngården.

• Björneborg: norr om korsningen Stationsvägen och Vassgårdavägen.

• Bäckhammar: korsningen mellan Tallbacksgatan och Älgmyrevägen.

• Nybble: obebyggd tomt, Roverudsvägen 8.

• Ölme: gamla stationsplan.

• Skottlanda: miljöstationen.