2015-01-14 11:35

2015-01-20 22:52

Beslutsfattarna vill inte komma

SERVICELINJEN: Hearing tvingas ställa in

Pensionärsorganisationerna i Kristinehamn hade planerat att få svar angående servicelinjen.
Men nu blir det ingen hearing på tisdag.
– Det var minimalt intresse från Värmlandstrafik, landstinget och Region Värmland, säger Vilmar Torneborg.

Det har varit flera turer kring servicelinjen och många skriverier inte minst på insändarsidorna i NKP.

För att ställa beslutsfattarna mot väggen och få klarhet i ärendet planerade Pensionärernas samarbetskommitté att gemensamt bjuda in ett antal representanter för en hearing med kyrkoherde emeritus Stig Axelsson som moderator. Tanken var att träffen skulle ske på tisdag, men nu blir det ingenting.

– Vi inom SPF Bro fick uppdraget att ordna detta och vi har varit i kontakt med flera personer men inte fått folk som vill ställa upp, säger Vilmar Torneborg.

Inget svar

Två personer visade sig beredda att komma; Per-Inge Lidén (MP) som är ordförande i Värmlandstrafiks styrelse och Inga-Lill Röhr (S) som representant för Kristinehamns kommun.

– Bjarne Olsson var inbjuden och ville komma men var tvungen att prioritera ett annat åtagande och då ordnade han fram Inga-Lill Röhr som ersättare, berättar Torneborg.

Landstingsrådet Jane Larsson (C) meddelade att hon inte kunde komma. Landstingsrådet Fredrik Larsson (M) liksom Regionrådet Tomas Riste (S) och Värmlandstrafiks vd Lars Bull har överhuvudtaget inte besvarat inbjudan som de fått.

– Det här liknar ju ingenting så vi har fått lägga ner det. Ärendet är väl besvärande, avslutar Vilmar Torneborg.

Det har varit flera turer kring servicelinjen och många skriverier inte minst på insändarsidorna i NKP.

För att ställa beslutsfattarna mot väggen och få klarhet i ärendet planerade Pensionärernas samarbetskommitté att gemensamt bjuda in ett antal representanter för en hearing med kyrkoherde emeritus Stig Axelsson som moderator. Tanken var att träffen skulle ske på tisdag, men nu blir det ingenting.

– Vi inom SPF Bro fick uppdraget att ordna detta och vi har varit i kontakt med flera personer men inte fått folk som vill ställa upp, säger Vilmar Torneborg.

Inget svar

Två personer visade sig beredda att komma; Per-Inge Lidén (MP) som är ordförande i Värmlandstrafiks styrelse och Inga-Lill Röhr (S) som representant för Kristinehamns kommun.

– Bjarne Olsson var inbjuden och ville komma men var tvungen att prioritera ett annat åtagande och då ordnade han fram Inga-Lill Röhr som ersättare, berättar Torneborg.

Landstingsrådet Jane Larsson (C) meddelade att hon inte kunde komma. Landstingsrådet Fredrik Larsson (M) liksom Regionrådet Tomas Riste (S) och Värmlandstrafiks vd Lars Bull har överhuvudtaget inte besvarat inbjudan som de fått.

– Det här liknar ju ingenting så vi har fått lägga ner det. Ärendet är väl besvärande, avslutar Vilmar Torneborg.