2015-01-10 15:09

2015-01-20 22:46

Misstanke om gasutsläpp i lägenhet

KRISTINEHAMN

Räddningstjänsten fick under lördagsförmiddagen ett larm om ett gasläckage i en lägenhet i Kristinehamn. Både polis och ambulans var på plats men någon läcka hittades inte.

– Vi kontrollerade den aktuella lägenheten och även de lägenheter som låg i anslutning till den, men det fanns inga indikationer på att det skulle finnas något gasläckage, säger Joakim Svärd på räddningstjänsten.

– Vi kontrollerade den aktuella lägenheten och även de lägenheter som låg i anslutning till den, men det fanns inga indikationer på att det skulle finnas något gasläckage, säger Joakim Svärd på räddningstjänsten.