2015-01-07 15:17

2015-01-20 23:14

Många vill ha utegym

MEDBORGARFÖRSLAG: Alla förslag behandlas inte i tid

Det finns starka önskemål om utegym i Kristinehamn.
Ett antal medborgarförslag med det ämnet har lämnats in till kommunen, men ännu inte behandlats klart.

Sedan möjligheten infördes att lämna in medborgarförslag har kristinehamnarna gett utlopp för en rad kreativa idéer. Ett antal har förverkligats, en del besvarats att de ska finnas i åtanke för framtiden och en hel del förslag har fått avslag.

Till dem som genomförts hör exempelvis schackbrädet på Södra torget som var en idé av Christer Carlzon. Han fick även bifall på sitt förslag om julkulor i granen på torget, men några sådana har ännu inte synts till.

Inom ett år

I likhet med motioner ska inkomna medborgarförslag hanteras av nämnderna så att ett beslut kan fattas inom ett år efter det att förslaget väcktes.

När medborgarförslagen sedan besvarats av nämnderna överlämnas de till fullmäktige för kännedom samt att svar så klart skickas till förslagslämnare.

Men det är inte alltid som tidsramen hålls.

Listan i faktarutan visar en förteckning över alla de medborgarförslag som ännu inte färdigbehandlats av den nämnd som fått i uppdrag att utreda dem.

Sedan möjligheten infördes att lämna in medborgarförslag har kristinehamnarna gett utlopp för en rad kreativa idéer. Ett antal har förverkligats, en del besvarats att de ska finnas i åtanke för framtiden och en hel del förslag har fått avslag.

Till dem som genomförts hör exempelvis schackbrädet på Södra torget som var en idé av Christer Carlzon. Han fick även bifall på sitt förslag om julkulor i granen på torget, men några sådana har ännu inte synts till.

Inom ett år

I likhet med motioner ska inkomna medborgarförslag hanteras av nämnderna så att ett beslut kan fattas inom ett år efter det att förslaget väcktes.

När medborgarförslagen sedan besvarats av nämnderna överlämnas de till fullmäktige för kännedom samt att svar så klart skickas till förslagslämnare.

Men det är inte alltid som tidsramen hålls.

Listan i faktarutan visar en förteckning över alla de medborgarförslag som ännu inte färdigbehandlats av den nämnd som fått i uppdrag att utreda dem.

Medborgarförslag

InlämnatFörslag

2012-12-06 2015 ett Picassoår

2013-07-23 Bjud in kungen eller prins Carl-Philip – det blir bra reklam för Kristinehamn

2013-10-21 Lyftanordning vid Bojorten för rullstolsburna.

2013-11-19 Eluttag för elbilar

2014-01-20 Ordna en gemensam samlingsplats för föreningar

2014-02-13 Utomhusladdare vid stationen

2014-02-13 Införskaffa ljus till markörer i farleden Picassosundet

2014-02-11 Utegym

2014-02-11 Gemensam idrottshall för sporter inom kommunen

2014-02-13 Anställ inspektörer som kontrollerar häckar och sly i vägkorsningar

2014-02-13 Köp tillbaka Nordenfeldska huset och inrätta ett stadsmuseum

2014-02-24 Inrätta strandskydd av detaljplanen Elinderud och Visnums Kil

2014-03-07 Laddningsstolpar för elfordon

2014-03-26 Ridvägar, ridleder och ridning tillåten

2014-03-24 Handikappanpassat fågeltorn vid stadsbondgården

2014-03-24 Träbryggor vid södra sidan av älven

2014-04-08 Markförändring och tillgänglighet fastighet och affär Kungsgatan 54

2014-05-14 Träfodra betongkajen söder om Varnan/Lötälven i likhet med motstående sida

2014-06-09 Hundrastgård vid Adelsparretorget

2014-06-30 Gratis parkering för miljöbilar i Kristinehamn

2014-07-30 Förbättring på Södra torget

2014-07-31 Upplåt tomtmark runt sjön Vismen

2014-08-27 Bygg ett kombinerat parkeringshus/butikslokaler/bostäder vid före detta raggartorget

2014-08-27 Bygg om den gamla silon till äventyrshus

2014-08-25 Utegym vid Marieberg

2014-09-25 Cykelväg längs med Kungsgatan

2014-09-29 Förbjud dubbdäck på kommunens bilar

2014-09-29 Information till skolor om nedskräpning i naturen

2014-10-01 Utegym vid Svinvallen

2014-10-08 Tankställe för biogas i Kristinehamn

2014-10-09 Farthinder på väg vid hundrastgård

2014-10-13 Upprustning av dammarna längs med Vassgårdaälven och även planer för övriga dammar

2014-10-14 Fler pappersbehållare för skräp i stan

2014-10-28 Policy för barn med diabetes i förskola och skola

2014-10-29 Webbkamerans placering

2014-10-29 Utegym


Källa: Kristinehamns kommun