2015-01-05 13:31

2015-01-20 23:18

Kommuner saknar plan för ny lag om diskriminering

VÄRMLAND: Lokalt finns beslut om att ta fram en handlingsplan

Sedan den 1 januari har en ny lag trätt i kraft i Sverige som innebär att otillgänglighet klassas som diskriminering.
De värmländska kommunerna, däribland Kristinehamn, saknar en beredskap för den nya lagen, enligt en ny undersökning.

Samtliga elva undersökta kommuner i länet saknar en plan för hur de ska hantera lagen. Detta visar att ny undersökning från Humana, som är ett företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg.

Företaget konstaterar även att ingen av Värmlandskommunerna gjort någon analys av vilka konsekvenser som lagen kan få för kommunens verksamhet. Kristinehamn, Hammarö och Säffle har dock fattat beslut om att ta fram handlingsplaner.

Vidta åtgärder

Humana menar nu att kommunerna bör vidta åtgärder.

– Kommunerna har ett viktigt ansvar för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och måste nu växla upp arbetet. Samtidigt behöver lagen skärpas för att målet om ett samhälle tillgängligt för alla ska nås, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana, i ett pressmeddelande.

I praktiken innebär den nya lagen att en aktör kan ställas inför domstol om den inte vidtagit skäliga åtgärder för att göra en verksamhet tillgänglig. Lagen omfattar alla samhällsområden och ger enskilda individer rätt gå till domstol för att få sin sak prövad.

Över lag visar undersökningen, där 151 av landets 290 kommuner ingår, att sju av tio kommuner saknar en plan för att hantera lagen.

Samtliga elva undersökta kommuner i länet saknar en plan för hur de ska hantera lagen. Detta visar att ny undersökning från Humana, som är ett företag inom personlig assistans och individ- och familjeomsorg.

Företaget konstaterar även att ingen av Värmlandskommunerna gjort någon analys av vilka konsekvenser som lagen kan få för kommunens verksamhet. Kristinehamn, Hammarö och Säffle har dock fattat beslut om att ta fram handlingsplaner.

Vidta åtgärder

Humana menar nu att kommunerna bör vidta åtgärder.

– Kommunerna har ett viktigt ansvar för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och måste nu växla upp arbetet. Samtidigt behöver lagen skärpas för att målet om ett samhälle tillgängligt för alla ska nås, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana, i ett pressmeddelande.

I praktiken innebär den nya lagen att en aktör kan ställas inför domstol om den inte vidtagit skäliga åtgärder för att göra en verksamhet tillgänglig. Lagen omfattar alla samhällsområden och ger enskilda individer rätt gå till domstol för att få sin sak prövad.

Över lag visar undersökningen, där 151 av landets 290 kommuner ingår, att sju av tio kommuner saknar en plan för att hantera lagen.