2014-12-18 12:26

2015-01-20 23:11

Lions skänker pedagogiska pussel till äldreboenden

GÅVA: "Har sett positiva effekter"

Genom en av sina systerklubbar i Småland fick Lions i Kristinehamn nys om pedagogiska pussel som används inom äldreomsorgen. Raskt beslutades om att köpa in ett antal pussel att dela ut.

– Vi tog kontakt med äldreomsorgen i kommunen och frågade om det fanns något intresse. När vi fick ett positivt besked beslutade vi att köpa in pussel för 11 000 kronor, berättar Peter Jakobsson.

Pusslen har sedan fördelats mellan de kommunala äldreboendena i kommunen. Bland annat till Skogshyddan i Björneborg där Peter Jakobsson har sin mor. Där skedde överlämningen i förra veckan och det var uppskattade gåvor Lions kom med.

– En dam byggde ett pussel med kor på och började prata med dem. Hon hade haft kor på sin gård en gång i tiden så det satte nog i gång många minnen för henne, säger Peter Jakobsson.

Han berättar att man också fått liknande signaler från andra boenden i kommunen:

– Man har sett positiva effekter sedan de äldre fått börja pussla.

Flera målgrupper

Pusslen är främst framtagna som ett hjälpmedel för demensvård, men de har nytta även inom andra delar av äldrevården. Exempelvis för att träna upp motoriken efter en stroke eller liknande.

– Det är ganska stora och gedigna bitar som är lätta att få grepp om, konstaterar Peter Jakobsson.

Lions i Kristinehamn har valt att köpa in pussel i olika storlekar upp till 48 bitar. Dessutom har man köpt in två aktivitetslådor som flyttar runt mellan de olika boendena.

Lions ska även kontakta kommunens privata äldreboenden för att diskutera inköp till dem också.

– Vi tog kontakt med äldreomsorgen i kommunen och frågade om det fanns något intresse. När vi fick ett positivt besked beslutade vi att köpa in pussel för 11 000 kronor, berättar Peter Jakobsson.

Pusslen har sedan fördelats mellan de kommunala äldreboendena i kommunen. Bland annat till Skogshyddan i Björneborg där Peter Jakobsson har sin mor. Där skedde överlämningen i förra veckan och det var uppskattade gåvor Lions kom med.

– En dam byggde ett pussel med kor på och började prata med dem. Hon hade haft kor på sin gård en gång i tiden så det satte nog i gång många minnen för henne, säger Peter Jakobsson.

Han berättar att man också fått liknande signaler från andra boenden i kommunen:

– Man har sett positiva effekter sedan de äldre fått börja pussla.

Flera målgrupper

Pusslen är främst framtagna som ett hjälpmedel för demensvård, men de har nytta även inom andra delar av äldrevården. Exempelvis för att träna upp motoriken efter en stroke eller liknande.

– Det är ganska stora och gedigna bitar som är lätta att få grepp om, konstaterar Peter Jakobsson.

Lions i Kristinehamn har valt att köpa in pussel i olika storlekar upp till 48 bitar. Dessutom har man köpt in två aktivitetslådor som flyttar runt mellan de olika boendena.

Lions ska även kontakta kommunens privata äldreboenden för att diskutera inköp till dem också.