2014-12-18 16:10

2015-01-20 22:50

Hastigheten sänks

KARLSTADSVÄGEN: För höga bullernivåer

Efter klagomål från boende på Nolbygatan sänks hastigheten nu på Karlstadsvägen.
Det har tekniska nämnden beslutat.

Det var i slutet på september som klagomål lämnades till miljö- och byggnadsnämnden från boende på Nolbygatan gällande höga ljudnivåer från Karlstadsvägen.

Nämnden har tagit del av de trafikmätningar som genomförts på Karlstadsvägen norr om cirkulationsplatsen i höjd med Högåsgatan samt beräkningar av ljudnivåer från trafiken.

Resultaten visar att Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller överskrids.

En olägenhet

Ljudnivåerna vid Nolbygatan bedöms därför som en olägenhet av miljö- och byggnadsnämnden som förordat att tekniska nämnden ska vidta åtgärder i sin roll som väghållare. Det är väghållarens uppgift att se till att bullernivåerna hålls inom riktlinjerna så länge det kan göras till en ekonomiskt försvarbar summa.

En hastighetssänkning från 70 kilometer i timmen till 50 kilometer i timmen mellan Strandvägen och Högåsgatan skulle innebära att ljudnivåerna faller inom ramen för Naturvårdsverkets riktlinjer och den sänkningen ska nu alltså genomföras.

– Vi får testa med det så får vi se om det räcker, kommenterar ordförande Krister Nyström (S).

Det var i slutet på september som klagomål lämnades till miljö- och byggnadsnämnden från boende på Nolbygatan gällande höga ljudnivåer från Karlstadsvägen.

Nämnden har tagit del av de trafikmätningar som genomförts på Karlstadsvägen norr om cirkulationsplatsen i höjd med Högåsgatan samt beräkningar av ljudnivåer från trafiken.

Resultaten visar att Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller överskrids.

En olägenhet

Ljudnivåerna vid Nolbygatan bedöms därför som en olägenhet av miljö- och byggnadsnämnden som förordat att tekniska nämnden ska vidta åtgärder i sin roll som väghållare. Det är väghållarens uppgift att se till att bullernivåerna hålls inom riktlinjerna så länge det kan göras till en ekonomiskt försvarbar summa.

En hastighetssänkning från 70 kilometer i timmen till 50 kilometer i timmen mellan Strandvägen och Högåsgatan skulle innebära att ljudnivåerna faller inom ramen för Naturvårdsverkets riktlinjer och den sänkningen ska nu alltså genomföras.

– Vi får testa med det så får vi se om det räcker, kommenterar ordförande Krister Nyström (S).