2014-12-12 10:32

2015-01-20 23:10

Varnar för fluglampa

KONSUMENT

Har du köpt en lampa med namnet Mademoiselle Filou, tillverkad av Oligo Lichttecknik, bör du snarast lämna tillbaka den.

Det anser Elsäkerhetsverket som efter att ha testat den ger den försäljningsförbud i Sverige. Förbudet har tre olika grader och den flugliknande lampan har getts det strängaste förbudet.

Anledningen är att delar av lampan kan bli spänningsförande med stor risk för användaren.

Ta med till butiken där den är köpt och reklamera den enligt Konsumentköplagen.

Det anser Elsäkerhetsverket som efter att ha testat den ger den försäljningsförbud i Sverige. Förbudet har tre olika grader och den flugliknande lampan har getts det strängaste förbudet.

Anledningen är att delar av lampan kan bli spänningsförande med stor risk för användaren.

Ta med till butiken där den är köpt och reklamera den enligt Konsumentköplagen.