2014-12-12 17:50

2015-01-20 23:10

Män får ge namn åt gator

GATOR OCH VÄGAR: Ett annorlunda mått på jämställdhet

Idel herrar. Dan Broströmsgata, Oscar Stjernegatan och Axel Kumliens väg.
Ofta är det män som får gator uppkallade efter sig.
Av alla landets gator med personnamn är det 14 procent som blivit uppkallade efter kvinnor, resten har mansnamn.

Jämställdhet kan illustreras på många sätt. Antal män och kvinnor på olika förtroendeuppdrag, löneskillnader och uttag av föräldrapenning är vanliga mått. Men Statistiska centralbyrån, SCB, har även tagit tempen på den svenska gatubilden.

Resultaten är mycket tydliga. Det är män som fått gator uppkallade efter sig. Historiskt är det så, men även i nutid.

Längre gator

Den undersökning som gjorts visar att även när det gäller gatunamn som tillkommit de senaste sju åren så är könsfördelningen skev. Under perioden 2007 till 2013 var det mer än tre gånger så många män som kvinnor som fick ge namn åt nya gator.

Männen är för övrigt inte bara fler på gatuskyltarna, deras gator är dessutom längre. Snittlängden för samtliga gator med mansnamn är drygt 450 meter, medan gatorna uppkallade efter kvinnor är runt 380 meter, det vill säga 70 meter kortare.

Av de cirka 2 400 gatorna som har personnamn i Sverige är ungefär 2 060 manliga och 330 kvinnliga, enligt statistik som SCB tagit fram ur Trafikverkets nationella vägdatabas.

Storstadskommuner

Undersökningen visar också att gator med personnamn i huvudsak är koncentrerade till kommunernas tätorter och centralorter, ibland till särskilda kvarter.

Storstadskommunerna har flest antal gator uppkallade efter personer. Landets två största städer, Stockholm och Göteborg, ligger också över riksgenomsnittet när det gäller andelen kvinnonamn på gatorna, med 23 respektive 20 procent. I Göteborg har kulturnämnden tagit beslut om att varannan gata som får personnamn ska döpas efter en kvinna.

Fem kommuner

Totalt är det fem av landets 290 kommuner som har fler kvinnogator än mansgator. Det handlar om Södertälje, Sävjö, Uppvidinge, Emmaboda och Överkalix.

För flera av kommunerna förklaras detta av att mycket få gator överhuvudtaget fått personnamn. Undantaget är Södertälje som är unikt i Sverige med nästan tre gånger fler kvinnogator än mansgator.

I Kristinehamn är det i första hand politiker, lärare, läkare och författare som fått gatunamn uppkallade efter sig. Förutom gatorna med både för och efternamn finns exempelvis Rektor Hellingsväg, Doktor Brydolfs gatan, Alsterlundsgatan, Löthnergatan, Ferlinvägen och Garneijbacken. Samtliga är döpta efter prominenta män.

Kvinnan som fått ge namn som till en gata – Lisas höjd – var känd som lite högljudd och ful i mun.

Jämställdhet kan illustreras på många sätt. Antal män och kvinnor på olika förtroendeuppdrag, löneskillnader och uttag av föräldrapenning är vanliga mått. Men Statistiska centralbyrån, SCB, har även tagit tempen på den svenska gatubilden.

Resultaten är mycket tydliga. Det är män som fått gator uppkallade efter sig. Historiskt är det så, men även i nutid.

Längre gator

Den undersökning som gjorts visar att även när det gäller gatunamn som tillkommit de senaste sju åren så är könsfördelningen skev. Under perioden 2007 till 2013 var det mer än tre gånger så många män som kvinnor som fick ge namn åt nya gator.

Männen är för övrigt inte bara fler på gatuskyltarna, deras gator är dessutom längre. Snittlängden för samtliga gator med mansnamn är drygt 450 meter, medan gatorna uppkallade efter kvinnor är runt 380 meter, det vill säga 70 meter kortare.

Av de cirka 2 400 gatorna som har personnamn i Sverige är ungefär 2 060 manliga och 330 kvinnliga, enligt statistik som SCB tagit fram ur Trafikverkets nationella vägdatabas.

Storstadskommuner

Undersökningen visar också att gator med personnamn i huvudsak är koncentrerade till kommunernas tätorter och centralorter, ibland till särskilda kvarter.

Storstadskommunerna har flest antal gator uppkallade efter personer. Landets två största städer, Stockholm och Göteborg, ligger också över riksgenomsnittet när det gäller andelen kvinnonamn på gatorna, med 23 respektive 20 procent. I Göteborg har kulturnämnden tagit beslut om att varannan gata som får personnamn ska döpas efter en kvinna.

Fem kommuner

Totalt är det fem av landets 290 kommuner som har fler kvinnogator än mansgator. Det handlar om Södertälje, Sävjö, Uppvidinge, Emmaboda och Överkalix.

För flera av kommunerna förklaras detta av att mycket få gator överhuvudtaget fått personnamn. Undantaget är Södertälje som är unikt i Sverige med nästan tre gånger fler kvinnogator än mansgator.

I Kristinehamn är det i första hand politiker, lärare, läkare och författare som fått gatunamn uppkallade efter sig. Förutom gatorna med både för och efternamn finns exempelvis Rektor Hellingsväg, Doktor Brydolfs gatan, Alsterlundsgatan, Löthnergatan, Ferlinvägen och Garneijbacken. Samtliga är döpta efter prominenta män.

Kvinnan som fått ge namn som till en gata – Lisas höjd – var känd som lite högljudd och ful i mun.

Ett urval gator döpta efter personer

Ode Baltensgata: Ode Balten är pseudonym för författaren Per Freudenthal som under en period jobbade på Kristinehamns enskilda bank.

Oscar Stjernegatan: Oscar Stjerne var författare som inte bodde i Kristinehamn.

Magister Löfs väg: Axel Emanuel Löf var läroverksadjunkt och arbetade med Kristinehamns historia.

Alsterlundsgatan: Johan Vilhelm Alsterlund var lärare, politiker och forskare.

Löwenhjelmsgatan: Severin Löwenhjelm var riksdagsman.

Lokandergatan: Oskar Lokander var politiker, bland annat arbetarkommunens ordförande och under en period stadsfullmäktiges ordförande.

Lisas Höjd: Lisa Andersson var känd som Skrôt-Lisa för sin högljuddhet. Hon misstänks för att ha dödat sin egen tioårige son som försvann.

Källa: Kristinehamns gatunamn