2014-12-09 11:10

2015-01-20 23:09

Nu ryker kronorna på popplarna

KRISTINEHAMN: Adam och Eva

Just nu håller man på att toppa Adam och Eva, de tidigare ståtliga popplarna, intill Statt.

De ska tas ner till hälften. Träden har stått sedan 1820 invid Varnan och blivit vårdträd för kristinehamnarna. Men nu har de gjort sig. I vår är det meningen att de ska ersättas helt av nya träd.

De ska tas ner till hälften. Träden har stått sedan 1820 invid Varnan och blivit vårdträd för kristinehamnarna. Men nu har de gjort sig. I vår är det meningen att de ska ersättas helt av nya träd.