2014-10-10 06:00

2015-03-24 20:16

Kommunen följde inte avtal - förlikar

UPPHANDLING: Köpte reklamtjänster av fel bolag

Kristinehamns kommun har köpt reklamtjänster från lokala bolag. Trots att avtal har tecknats med ett annat bolag, efter att en upphandling genomförts.
Kommunen anklagades för avtalsbrott och har nu valt att förlika.

Förra hösten upphandlade kommunen reklambyråtjänster. Företaget som kom med bästa budet var Helsingborgsbaserade Manifesto, som kommunen sedan tecknade ett avtal med.

Efter det har kommunen köpt tjänster från lokala bolag som rankats lägre än Manifesto vid upphandlingen. Det handlar om tjänster för knappt 40 000 kronor.

Eftersom detta kommit till Manifestos kännedom har företaget fört fram att kommunen inte följt det avtal som tecknats och med anledning av detta krävt en ersättning.

Dålig kommunikation

Efter viss dialog där även Konkurrensverket involverats har kommunen kommit överens om en förlikning med Manifesto.

Bolaget har sedan i våras försökt få klarhet från kommunala chefer varför avtalet inte följts. E-postkorrespondens som NKP tagit del av visar att det varit svårt att få svar från kommunen under den period som informationschefen varit långvarigt sjukskriven.

Förlikningen innebär att kommunen kompenserat bolaget med 31 400 kronor och fullföljer avtalet som stäcker sig till hösten 2015.

Förra hösten upphandlade kommunen reklambyråtjänster. Företaget som kom med bästa budet var Helsingborgsbaserade Manifesto, som kommunen sedan tecknade ett avtal med.

Efter det har kommunen köpt tjänster från lokala bolag som rankats lägre än Manifesto vid upphandlingen. Det handlar om tjänster för knappt 40 000 kronor.

Eftersom detta kommit till Manifestos kännedom har företaget fört fram att kommunen inte följt det avtal som tecknats och med anledning av detta krävt en ersättning.

Dålig kommunikation

Efter viss dialog där även Konkurrensverket involverats har kommunen kommit överens om en förlikning med Manifesto.

Bolaget har sedan i våras försökt få klarhet från kommunala chefer varför avtalet inte följts. E-postkorrespondens som NKP tagit del av visar att det varit svårt att få svar från kommunen under den period som informationschefen varit långvarigt sjukskriven.

Förlikningen innebär att kommunen kompenserat bolaget med 31 400 kronor och fullföljer avtalet som stäcker sig till hösten 2015.

  • Maria Andersson