2017-10-11 14:03

2017-10-11 14:03

Klubbat i kommunstyrelsen

KIL

Så blir den nya tjänstemannaorganisationen

Den nya kommunorganisationen står för dörren, och nu är det klart hur den nya tjänstemannaorganisationen kommer att se ut.

Den kommer att ledas av en kommundirektör, som är den nuvarande kommunchefen. Under denne finns en ledningsstab och en myndighetsstab, och i tredje ledet familj & utbildning, samhälle & service och äldre.

– Vi går från en organisation med nämnder och förvaltningar till något som ser helheten bättre och som kan mobilisera med mer handlingskraft, säger kommunalrådet Georg Forsberg (C).

– Medborgardialogen blir också bättre om man har koll på mer än sin lilla verksamhet.

I och med den nya kommunorganisationen vill man också att uppdraget som förtroendevald ska vara en meningsfull syssla.

Från och med nästa mandatperiod kommer också kommunfullmäktige att utökas från 35 till 41 ledamöter.

Är den nya organisationen också ett sätt att locka yngre?

– Ja, men också att det under en period i livet ska vara attraktivt att jobba med samhällsfrågor i Kils kommun.

Kommentar av länstransportplan

Kommunen har lämnat ett yttrande kring den nya länstransportplanen. Bland annat anser man att det finns en korsningsproblematik med bommar i Högboda, som NWT tidigare skrivit om. Detta då många godståg passerar och bommarna är nedfällda mer än två timmar per dygn.

– Där tittar vi på om spåret väster om Kil kan lösa problematiken, säger Georg Forsberg.

Man ifrågasätter också förslaget om en godsbangård i Välsviken.

– Vi har svårt att se underlaget till det förslaget, menar Forsberg och säger att man saknar en studie över andra lämpliga platser.

Så blir den nya tjänstemannaorganisationen

Den nya kommunorganisationen står för dörren, och nu är det klart hur den nya tjänstemannaorganisationen kommer att se ut.

Den kommer att ledas av en kommundirektör, som är den nuvarande kommunchefen. Under denne finns en ledningsstab och en myndighetsstab, och i tredje ledet familj & utbildning, samhälle & service och äldre.

– Vi går från en organisation med nämnder och förvaltningar till något som ser helheten bättre och som kan mobilisera med mer handlingskraft, säger kommunalrådet Georg Forsberg (C).

– Medborgardialogen blir också bättre om man har koll på mer än sin lilla verksamhet.

I och med den nya kommunorganisationen vill man också att uppdraget som förtroendevald ska vara en meningsfull syssla.

Från och med nästa mandatperiod kommer också kommunfullmäktige att utökas från 35 till 41 ledamöter.

Är den nya organisationen också ett sätt att locka yngre?

– Ja, men också att det under en period i livet ska vara attraktivt att jobba med samhällsfrågor i Kils kommun.

Kommentar av länstransportplan

Kommunen har lämnat ett yttrande kring den nya länstransportplanen. Bland annat anser man att det finns en korsningsproblematik med bommar i Högboda, som NWT tidigare skrivit om. Detta då många godståg passerar och bommarna är nedfällda mer än två timmar per dygn.

– Där tittar vi på om spåret väster om Kil kan lösa problematiken, säger Georg Forsberg.

Man ifrågasätter också förslaget om en godsbangård i Välsviken.

– Vi har svårt att se underlaget till det förslaget, menar Forsberg och säger att man saknar en studie över andra lämpliga platser.