2017-10-03 17:03

2017-10-03 17:03

Ny sänkning av fjärrvärmetaxan

KIL

För andra året i rad sänker Kils Energi fjärrvärmetaxan från den 1 januari 2018.

För en villakund med normalförbrukning innebär den förändrade taxan en sparad femhundring per år.

Anledningen till att man genomför sänkningen är att man gjort bra bränsleaffärer samt lyckats med effektiviseringar

– Självklart ska våra kunder få del av det och därför sänker vi taxan, säger Leif Östlind, vd på Kils Energi, i ett pressmeddelande.

För en villakund med normalförbrukning innebär den förändrade taxan en sparad femhundring per år.

Anledningen till att man genomför sänkningen är att man gjort bra bränsleaffärer samt lyckats med effektiviseringar

– Självklart ska våra kunder få del av det och därför sänker vi taxan, säger Leif Östlind, vd på Kils Energi, i ett pressmeddelande.