2017-09-28 13:57

2017-09-28 13:57

Nya äldrebostäder i centrum

KIL: Byggstart till våren

Ett trygghetsboende med ett 30-tal lägenheter börjar snart byggas i centrum, granne med kommunhuset

Sex våningar högt ska det bli, trygghetsboendet på Västra Torggatan där det i dag finns en parkeringsplats.

Någon stans mellan 25 och 30 lägenheter, ettor och tvåor och med ett samlingsrum för de boende och ett personalrum för hemtjänsten i samma hus.

– Jag kan tänka mig att vi sätter en nedre åldersgräns för de som vill flyta in på 70 år, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson (S).

Några andra krav på hyresgästerna, som en biståndsbedömning, finns inte.

Det blir det däremot på det nya, särskilda boendet som också ska byggas. Det är det särskilda boendet på Sannerud som ska ersättas med ett nytt.

Det nya boendet får 80 platser. Enheterna Åkerbo och Karlslund kommer att finnas kvar och kan komma att användas för andra verksamheter, om de inte behövs som särskilda boenden.

Både trygghetsboendet i centrum och det särskilda boendet på Sannerud byggs i ett samarbete mellan kommunen och Riksbyggen. Man bildar en kooperativ hyresrättsförening som lånar pengar till bygget med hjälp av en kommunal borgen.

– Går allt som planerat börjar vi bygga trygghetsboendet till våren och det särskilda boendet kanske ett år senare, säger Mikael Johansson.

Sex våningar högt ska det bli, trygghetsboendet på Västra Torggatan där det i dag finns en parkeringsplats.

Någon stans mellan 25 och 30 lägenheter, ettor och tvåor och med ett samlingsrum för de boende och ett personalrum för hemtjänsten i samma hus.

– Jag kan tänka mig att vi sätter en nedre åldersgräns för de som vill flyta in på 70 år, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson (S).

Några andra krav på hyresgästerna, som en biståndsbedömning, finns inte.

Det blir det däremot på det nya, särskilda boendet som också ska byggas. Det är det särskilda boendet på Sannerud som ska ersättas med ett nytt.

Det nya boendet får 80 platser. Enheterna Åkerbo och Karlslund kommer att finnas kvar och kan komma att användas för andra verksamheter, om de inte behövs som särskilda boenden.

Både trygghetsboendet i centrum och det särskilda boendet på Sannerud byggs i ett samarbete mellan kommunen och Riksbyggen. Man bildar en kooperativ hyresrättsförening som lånar pengar till bygget med hjälp av en kommunal borgen.

– Går allt som planerat börjar vi bygga trygghetsboendet till våren och det särskilda boendet kanske ett år senare, säger Mikael Johansson.