2017-09-19 21:29

2017-09-19 21:29

Företag får böta för nedskräpning

KIL: Vitesbeloppet: 15 000 kronor i månaden

Däck, badkar, diskbänk, metallskrot och kablar. Kommunen anser att företagets fastighet är ovårdad och nedskräpad.
Nu får företaget böta 15 000 kronor i månaden för nedskräpningen.

Redan i december ifjol fick företaget, i Kilstrakten, veta att kommunen inte är nöjd med hur fastigheten ser ut.

Flera besök

Vid ett tillsynsbesök meddelades företaget att kommunen bedömer fastigheten som nedskräpad och ovårdad.

Några månader senare togs första nämndbeslutet om ett vitesföreläggande mot bolaget om att städa upp på fastigheten.

Men trots hoten om vite fortsatte nedskräpningen: kommunen har gjort ytterligare fyra besök på fastigheten och enligt inspektörerna har det sett likadant ut vid varje tillfälle.

Det handlar om avfall och skrot. Det handlar till exempel om däck, kedjor, metallskrot, plast, kablar och plåt. Men även fönster, dörrar, brandsläckare, betong, badkar och en diskbänk ska finnas på fastigheten.

Företaget har haft tillfälle att yttra sig, men ska ha avstått.

Löpande vite

Sedan i somras vänder sig nu kommunen löpande till mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att utdöma ett vite mot företaget: 15 000 kronor i månaden innan fastigheten städas upp.

Redan i december ifjol fick företaget, i Kilstrakten, veta att kommunen inte är nöjd med hur fastigheten ser ut.

Flera besök

Vid ett tillsynsbesök meddelades företaget att kommunen bedömer fastigheten som nedskräpad och ovårdad.

Några månader senare togs första nämndbeslutet om ett vitesföreläggande mot bolaget om att städa upp på fastigheten.

Men trots hoten om vite fortsatte nedskräpningen: kommunen har gjort ytterligare fyra besök på fastigheten och enligt inspektörerna har det sett likadant ut vid varje tillfälle.

Det handlar om avfall och skrot. Det handlar till exempel om däck, kedjor, metallskrot, plast, kablar och plåt. Men även fönster, dörrar, brandsläckare, betong, badkar och en diskbänk ska finnas på fastigheten.

Företaget har haft tillfälle att yttra sig, men ska ha avstått.

Löpande vite

Sedan i somras vänder sig nu kommunen löpande till mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att utdöma ett vite mot företaget: 15 000 kronor i månaden innan fastigheten städas upp.