2017-09-14 05:59

2017-09-14 05:59

"Hot bär man på ensamt"

VALET 2018: Georg Forsberg (C), kommunalråd Kil:

Han ser fram mot nästa års examensprov.
Här svarar kommunalrådet Georg Forsberg (C) i Kil på NWT:s enkät om sin politiska framtid, vad han gjort bra den nuvarande mandatperioden samt om han har blivit hotad på grund av sitt politiska engagemang.

Vill du fortsätta som kommunalråd efter valet 2018?

– Jag står till förfogande och fortsätter gärna ett tag till. Slutligen avgörs detta av Kilsborna i valet.

Tre saker du gjort bra den här mandatperioden?

– Nybyggnation av bostäder och utveckling av Kils centrum. Bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Stärkt kommunal ekonomi.

Hetaste frågan i din kommun det kommande året?

– Utvecklingen av äldreomsorgen.

Det kommande valåret, hur spännande känns det?

– Spännande med den yttersta formen av medborgardialog. Det är politikens examensprov.

Hot och hat är tyvärr något som många folkvalda utsätts för. Hur drabbad är du?

– Att många Kilsbor hör av sig är något som jag uppskattar. Någon enstaka gång blir tonläget högt och hotfullt. Uttalade hot bär man på ensamt. Det är sorgligt, vi är alla demokratiskt valda.

Vill du fortsätta som kommunalråd efter valet 2018?

– Jag står till förfogande och fortsätter gärna ett tag till. Slutligen avgörs detta av Kilsborna i valet.

Tre saker du gjort bra den här mandatperioden?

– Nybyggnation av bostäder och utveckling av Kils centrum. Bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Stärkt kommunal ekonomi.

Hetaste frågan i din kommun det kommande året?

– Utvecklingen av äldreomsorgen.

Det kommande valåret, hur spännande känns det?

– Spännande med den yttersta formen av medborgardialog. Det är politikens examensprov.

Hot och hat är tyvärr något som många folkvalda utsätts för. Hur drabbad är du?

– Att många Kilsbor hör av sig är något som jag uppskattar. Någon enstaka gång blir tonläget högt och hotfullt. Uttalade hot bär man på ensamt. Det är sorgligt, vi är alla demokratiskt valda.