2017-09-14 17:30

2017-09-14 17:30

Blåljusfordon kan fastna vid plankorsning i Högboda

HÖGBODA: Bommarna är nedfällda 2,5 timmar om dygnet

Blåljusfordon som fördröjs, privatpersoner som missar sina tåg. Järnvägsbommarna i Högboda är nedfällda 2,5 timmar om dygnet.
Nu har byalaget tröttnat och kallat till ett möte i hopp om förbättring.

Jan Fjärrstad är ordförande i byalaget:

– Man vet aldrig om det händer en olycka just under den tiden bommarna är nedfällda. Då kommer inte blåljuspersonal fram, säger han.

Ofta är bommarna nedfällda i 10–20 minuter, särskilt när långa godståg med virke som ska möta andra tåg blir stående rakt över plankorsningen.

Ambulans fastnade

Det finns en järnvägsbro några hundra meter därifrån, men den är gammal och smal och håller inte för tyngre räddningsfordon. Blåljuspersonal som kommer utifrån kanske inte heller känner till den.

Jan Fjärrstad berättar att en ambulans fastnade vid plankorsningen för några år sedan, på väg för att hämta en person som hade fått hjärtinfarkt.

– Patienten klarade sig, men det är inte okej att ambulansen fastnar.

De nedfällda bommarna ställer till det i vardagen också. Enligt Jan Fjärrstad är det vanligt att resenärer fastnar på fel sida om bommarna och missar sina tåg.

Byalaget har haft kontakt med Trafikverket i frågan sedan 2009. Nu har de tröttnat och kallat Trafikverket, polisen, räddningstjänsten och Kils kommun till ett möte nästa lördag för att få en lösning.

Högbodabon Gunnar Odhner står vid plankorsningen och väntar på att ett av Värmlandstrafiks tåg ska åka i väg. Han har själv inte fått några problem av de fällda bommarna.

– Å andra sidan är jag pensionär så jag kan ta det lugnt. Men det är viktigt att räddningstjänst och ambulans kommer fram. Med timmertågen kan man få stå i tio–femton minuter och det är rätt lång tid.

Nedfällt 2,5 timmar

Enligt Trafikverket var bommarna nedfällda runt 2,5 timmar per dygn förra året. Vid 14 tågmöten var bommarna nedfällda i 10 minuter och vid ett dubbelmöte i upp till 20 minuter, varje dag. Och blir tåg försenade kan det handla om ännu längre tid.

Jeanette Björkman är åtgärdsplanerare på Trafikverket.

– För några år sedan hade vi bygghandlingar och pengar för att bygga om järnvägsbron, men vi fick inte tillgång till marken, säger hon.

När kan en lösning vara klar?

– Vi ligger i en planeringsfas, så jag kan inte lova något.

I fjol gjorde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie för området. Där listas olika sätt att lösa problemen, på lång och kort sikt. Det är allt från att utreda om det går att flytta växlarna så att tågen kan mötas utan att stanna i plankorsningen till att bygga en bro över eller tunnel under järnvägen.

Jan Fjärrstad är ordförande i byalaget:

– Man vet aldrig om det händer en olycka just under den tiden bommarna är nedfällda. Då kommer inte blåljuspersonal fram, säger han.

Ofta är bommarna nedfällda i 10–20 minuter, särskilt när långa godståg med virke som ska möta andra tåg blir stående rakt över plankorsningen.

Ambulans fastnade

Det finns en järnvägsbro några hundra meter därifrån, men den är gammal och smal och håller inte för tyngre räddningsfordon. Blåljuspersonal som kommer utifrån kanske inte heller känner till den.

Jan Fjärrstad berättar att en ambulans fastnade vid plankorsningen för några år sedan, på väg för att hämta en person som hade fått hjärtinfarkt.

– Patienten klarade sig, men det är inte okej att ambulansen fastnar.

De nedfällda bommarna ställer till det i vardagen också. Enligt Jan Fjärrstad är det vanligt att resenärer fastnar på fel sida om bommarna och missar sina tåg.

Byalaget har haft kontakt med Trafikverket i frågan sedan 2009. Nu har de tröttnat och kallat Trafikverket, polisen, räddningstjänsten och Kils kommun till ett möte nästa lördag för att få en lösning.

Högbodabon Gunnar Odhner står vid plankorsningen och väntar på att ett av Värmlandstrafiks tåg ska åka i väg. Han har själv inte fått några problem av de fällda bommarna.

– Å andra sidan är jag pensionär så jag kan ta det lugnt. Men det är viktigt att räddningstjänst och ambulans kommer fram. Med timmertågen kan man få stå i tio–femton minuter och det är rätt lång tid.

Nedfällt 2,5 timmar

Enligt Trafikverket var bommarna nedfällda runt 2,5 timmar per dygn förra året. Vid 14 tågmöten var bommarna nedfällda i 10 minuter och vid ett dubbelmöte i upp till 20 minuter, varje dag. Och blir tåg försenade kan det handla om ännu längre tid.

Jeanette Björkman är åtgärdsplanerare på Trafikverket.

– För några år sedan hade vi bygghandlingar och pengar för att bygga om järnvägsbron, men vi fick inte tillgång till marken, säger hon.

När kan en lösning vara klar?

– Vi ligger i en planeringsfas, så jag kan inte lova något.

I fjol gjorde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie för området. Där listas olika sätt att lösa problemen, på lång och kort sikt. Det är allt från att utreda om det går att flytta växlarna så att tågen kan mötas utan att stanna i plankorsningen till att bygga en bro över eller tunnel under järnvägen.