2017-06-26 15:34

2017-06-26 15:34

Pedagoger prisades

KIL: Engagemang röd tråd

Nio pedagoger inom Kils kommun har fått ta emot diplom och pengar.

Enligt kommunen går engagemang som en röd tråd genom de deras insatser. Pengarna som pedagogprisvinnarna får ska användas i verksamheten.

Martijn Ooms, Sannerudsskolan F–6, tilldelades pedagogpriset guld och får 5 000 kronor att använda.

Han får det enligt motiveringen för att han ständigt utvecklar ämnet idrott och hälsa genom att förverkliga sina idéer. ”Med nya och spännande undervisningsmetoder ger han eleverna många olika möjligheter att ta till sig ämnet.”

Silver och 3 000 kronor går till Kent Gustafsson och Jens Tollskog (Sannerudsskolan 7–9). En bronsutmärkelse och 1 000 kronor får Helena Bad (Sannerudsskolan 7–9) och arbetslag F–3 Stenåsenskolan (Hanna Nyström, Jenny Forsberg, Birgitta Sälgeback, Erika Bruzen, Marina Hjalmarsson).

Samtliga motiveringar finns på nwt.se

Enligt kommunen går engagemang som en röd tråd genom de deras insatser. Pengarna som pedagogprisvinnarna får ska användas i verksamheten.

Martijn Ooms, Sannerudsskolan F–6, tilldelades pedagogpriset guld och får 5 000 kronor att använda.

Han får det enligt motiveringen för att han ständigt utvecklar ämnet idrott och hälsa genom att förverkliga sina idéer. ”Med nya och spännande undervisningsmetoder ger han eleverna många olika möjligheter att ta till sig ämnet.”

Silver och 3 000 kronor går till Kent Gustafsson och Jens Tollskog (Sannerudsskolan 7–9). En bronsutmärkelse och 1 000 kronor får Helena Bad (Sannerudsskolan 7–9) och arbetslag F–3 Stenåsenskolan (Hanna Nyström, Jenny Forsberg, Birgitta Sälgeback, Erika Bruzen, Marina Hjalmarsson).

Samtliga motiveringar finns på nwt.se

Motiveringarna

Pedagogpris guld 2017 (5 000 kronor)

Pristagare: Martijn Ooms (Sannerudsskolan F–6)

Martijn utvecklar ständigt ämnet idrott och hälsa genom att förverkliga sina idéer. Med nya och spännande undervisningsmetoder ger han eleverna många olika möjligheter att ta till sig ämnet.

Pedagogpris silver 2017 (3 000 kronor)

Pristagare: Kent Gustafsson och Jens Tollskog (Sannerudsskolan 7–9)

Dessa engagerade pedagoger har i två års tid ägnat både arbetstid och fritid till att driva Toleransprojektet för att Kils ungdomar ska utveckla sitt bemötande av andra och varandra.

Pedagogpris brons 2017 (1 000 kr)

Pristagare: Helena Bad (Sannerudsskolan 7–9)

Helena har under flera års tid gjort korta instruktionsfilmer över olika arbetsmoment i slöjdämnet. Klippen har hon lagt upp på Youtube. Det flippade klassrummet innebär att eleverna kan se filmerna innan den aktuella lektionen, för att få en förförståelse för arbetsmomentet eller uppgiften.

Pedagogpris brons 2017 (1 000 kronor)

Pristagare: Arbetslag F–3 på Stenåsenskolan (Hanna Nyström, Jenny Forsberg, Birgitta Sälgeback, Erika Bruzen, Marina Hjalmarsson)

Arbetslag F–3 på Stenåsenskolan arbetar med Genrepedagogik. Eleverna får bygga upp modeller runt olika typer av texter för att upptäcka och undersöka språkets betydelse. Genom det upptäcker de att texter har olika mönster och språklig uppbyggnad vilket ökar elevernas förmåga att uttrycka sig.

Källa: