2017-05-12 14:22

2017-05-12 14:22

Nu byggs nya lägenheter i Kil

KIL: 42 stycken klara under 2017

42 nya lägenheter byggs nu i centrala Kil.
På Ravinvägen skapas bostäder där nyanlända som blivit kommunplacerade på orten kan bo. Och i november är det inflyttning i Kilsbostäders nya hus på Hagagatan.

Det är ont om bostäder i Kil. Enligt kommunen är det främst små lägenheter som saknas.

Under året ska dock 42 lägenheter stå klara i centrum.

På Ravinvägen byggs 13 lägenheter i modulhus på ett tillfälligt bygglov. De kommer enligt kommunen till en början erbjudas till personer med uppehållstillstånd som blivit kommunplacerade i Kil, och användas som stödboende för ungdomar.

Samtidigt bygger kommunala Kilsbostäder nytt på Hagagatan. I ett femvåningshus blir det 29 lägenheter.

Lägenheterna – tvåor och treor – är redan uthyrda och preliminärt datum för inflyttning är den 15 november.

– Det har varit stort sug efter dem, säger Ann-Louise Samuelsson, vd för Kilsbostäder.

Det är ont om bostäder i Kil. Enligt kommunen är det främst små lägenheter som saknas.

Under året ska dock 42 lägenheter stå klara i centrum.

På Ravinvägen byggs 13 lägenheter i modulhus på ett tillfälligt bygglov. De kommer enligt kommunen till en början erbjudas till personer med uppehållstillstånd som blivit kommunplacerade i Kil, och användas som stödboende för ungdomar.

Samtidigt bygger kommunala Kilsbostäder nytt på Hagagatan. I ett femvåningshus blir det 29 lägenheter.

Lägenheterna – tvåor och treor – är redan uthyrda och preliminärt datum för inflyttning är den 15 november.

– Det har varit stort sug efter dem, säger Ann-Louise Samuelsson, vd för Kilsbostäder.