2017-04-12 17:47

2017-04-12 17:47

Kommunen överklagar inte Humletorpdomen

KIL: Väljer att göra om och göra rätt

Som NWT kunde berätta i onsdagstidningen så fortsätter Kils kommun planarbetet med området vid Humletorp, trots att Mark- och miljödomstolen gett detaljplanen avslag.
Kommunen tolkar avslaget som så att planen i stort sett är okej.

– Vi har fått avslag på detaljer och anser att det är formaliabrister, och vi får stöd i domstolen at vi har gjort bra och viktiga avvägningar, säger Mikael Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Han säger att Mark- och miljödomstolen åsidosatte de invändningar och överklaganden som kom från närboende, så som bullernivå och dagvattenfrågan. Domstolen anser att kommunen skulle ha gett en utförligare miljökonsekvensbeskrivning och bättre beskrivit alternativa områden.

Från början angavs att området skulle fundera som omlastningsterminal, men ändrades sedan till att marken ska användas för småförtagande och industri. Något man inte hade förtydligat.

Efter avslaget fanns två alternativ; att göra om, göra rätt och gå vidare eller göra om, göra rätt och överklaga. Valet föll på:

– Vi väljer att inte överklaga, vi ser missarna som inte allt för svåra att rätta till, säger Mikael Johansson.

Georg Forsberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen, fortsätter:

– Det som har varit avgörande är att Mark- och miljödomstolen avfört oron från de boende.

Hade domstolen gått med på de boendes överklaganden hade man stoppat planerna säger Mikael Johansson, men nu vill man utveckla kommunen.

– Det behövs för oss och regionen för att vi ska bli lyckosamma och vi letar i området efter platser för tyngre verksamhet, säger Georg Forsberg.

– Vi vill vara i framkant och ha mark att erbjuda om vi får frågan, och vi får förfrågningar ganska ofta, berättar Mikael Johansson.

Den nya planen kommer gå ut på samråd och utställning och det finns nya möjligheter för överklaganden.

Vad finns det för tidsplan?

– Det finns ingen satt. Vi ska göra detta ordentligt, vända på alla stenar och se det från domstolens perspektiv, men ett underlag för politiskt ställnigsntagande borde finnas senast efter sommaren, säger Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef.

– Vi har fått avslag på detaljer och anser att det är formaliabrister, och vi får stöd i domstolen at vi har gjort bra och viktiga avvägningar, säger Mikael Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Han säger att Mark- och miljödomstolen åsidosatte de invändningar och överklaganden som kom från närboende, så som bullernivå och dagvattenfrågan. Domstolen anser att kommunen skulle ha gett en utförligare miljökonsekvensbeskrivning och bättre beskrivit alternativa områden.

Från början angavs att området skulle fundera som omlastningsterminal, men ändrades sedan till att marken ska användas för småförtagande och industri. Något man inte hade förtydligat.

Efter avslaget fanns två alternativ; att göra om, göra rätt och gå vidare eller göra om, göra rätt och överklaga. Valet föll på:

– Vi väljer att inte överklaga, vi ser missarna som inte allt för svåra att rätta till, säger Mikael Johansson.

Georg Forsberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen, fortsätter:

– Det som har varit avgörande är att Mark- och miljödomstolen avfört oron från de boende.

Hade domstolen gått med på de boendes överklaganden hade man stoppat planerna säger Mikael Johansson, men nu vill man utveckla kommunen.

– Det behövs för oss och regionen för att vi ska bli lyckosamma och vi letar i området efter platser för tyngre verksamhet, säger Georg Forsberg.

– Vi vill vara i framkant och ha mark att erbjuda om vi får frågan, och vi får förfrågningar ganska ofta, berättar Mikael Johansson.

Den nya planen kommer gå ut på samråd och utställning och det finns nya möjligheter för överklaganden.

Vad finns det för tidsplan?

– Det finns ingen satt. Vi ska göra detta ordentligt, vända på alla stenar och se det från domstolens perspektiv, men ett underlag för politiskt ställnigsntagande borde finnas senast efter sommaren, säger Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.