2017-04-11 19:14

2017-04-11 19:36

Ny plan för Humletorp

KILKommunstyrelsen överklagar inte domen

Kommunstyrelsen i Kil beslutade på tisdagen att inte överklaga domen som avslår detaljplanen för industriområdet Humletorp – men planarbetet fortsätter.
– Det här är maktmissbruk av högsta rang, säger Birgitta Bergh, ordförande för Runnevålsgruppen, som protesterat mot förslaget i fyra år.

Det var 2012 som kommunstyrelsen i Kil lade fram en ny detaljplan för ett industriområde intill bostadsområdet Runnevål. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen i mars ifjol, men överklagades och fick avslag i Mark- och miljödomstolen.

Enligt domen anses kommunen ha brustit i redovisningen av alternativa lokaliseringar och beskrivningen av miljökonsekvenser har fel fokus. Översiktsplanen uppfyller inte kraven i miljöbalken.

”Gynnar regionen”

Kommunstyrelsen samlades på tisdagen för att ta ställning till domen. Kommunalrådet Mikael Johansson (S) presenterade majoritetens ståndpunkt.

– Vi har kommit fram till att inte överklaga domen. Vårt förslag är att göra en ny detaljplan.

Oppositionen föreslog att området i stället flyttas till en lämpligare plats i höjd med Fagerås, men fick inte gehör.

– Ett industriområde vid Humletorp med närhet till både flygplats och järnväg gynnar både Kil och regionen, menade kommunalrådet Georg Forsberg (C).

Majoriteten vann omröstningen och en ny planprocess kommer därmed att inledas.

De närvarande från Runnevålsgruppen var upprörda efter sammanträdet.

– De har fattat beslutet på ett felaktigt underlag. Kommunalrådet vilseleder politikerna och ställer sig dessutom över lagen, säger Birgitta Bergh.

Kampen fortsätter

Kai Mäkinen flyttade till Runnevål från ett industritätt område Karlstad för 42 år sedan för att barnen skulle växa upp på ”en trygg och fin plats”.

– Och nu ska de förstöra det här området också – men vi fortsätter kämpa för våra barn och barnbarn, säger han och får medhåll av grannarna.

– Det är fruktansvärt, nu har de har gått för långt. Vi kommer att ta striden hela vägen ut, säger Birgitta Bergh.

Det var 2012 som kommunstyrelsen i Kil lade fram en ny detaljplan för ett industriområde intill bostadsområdet Runnevål. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen i mars ifjol, men överklagades och fick avslag i Mark- och miljödomstolen.

Enligt domen anses kommunen ha brustit i redovisningen av alternativa lokaliseringar och beskrivningen av miljökonsekvenser har fel fokus. Översiktsplanen uppfyller inte kraven i miljöbalken.

”Gynnar regionen”

Kommunstyrelsen samlades på tisdagen för att ta ställning till domen. Kommunalrådet Mikael Johansson (S) presenterade majoritetens ståndpunkt.

– Vi har kommit fram till att inte överklaga domen. Vårt förslag är att göra en ny detaljplan.

Oppositionen föreslog att området i stället flyttas till en lämpligare plats i höjd med Fagerås, men fick inte gehör.

– Ett industriområde vid Humletorp med närhet till både flygplats och järnväg gynnar både Kil och regionen, menade kommunalrådet Georg Forsberg (C).

Majoriteten vann omröstningen och en ny planprocess kommer därmed att inledas.

De närvarande från Runnevålsgruppen var upprörda efter sammanträdet.

– De har fattat beslutet på ett felaktigt underlag. Kommunalrådet vilseleder politikerna och ställer sig dessutom över lagen, säger Birgitta Bergh.

Kampen fortsätter

Kai Mäkinen flyttade till Runnevål från ett industritätt område Karlstad för 42 år sedan för att barnen skulle växa upp på ”en trygg och fin plats”.

– Och nu ska de förstöra det här området också – men vi fortsätter kämpa för våra barn och barnbarn, säger han och får medhåll av grannarna.

– Det är fruktansvärt, nu har de har gått för långt. Vi kommer att ta striden hela vägen ut, säger Birgitta Bergh.

  • Ylva Westerlund